יחידות מינהל - מזכירות תלמידים

התקשרות עם מזכירות תלמידים

סטודנטית יקרה,

פניות למזכירות תלמידים תענה רק דרך המידע אישי.

לפתיחת פניה, יש להיכנס למידע אישי, אפשרויות נוספות, בקשות וערעורים, פנייה למזכירות תלמידים.

או דרך האפליקציה .

 

שם ותפקיד התקשרות      טלפון     תמונה

כץ יעל

ראש מזכירות תלמידים-קמפוס אלקנה 

yaelkatz@orot.ac.il 03-9061320  

נוילנדר אתי

מזכירות תלמידות תואר ראשון

etinoy@orot.ac.il 03-9061203  

זעפרני שרון

מזכירות תלמידות תואר ראשון

 

אביטל הדסה

מדור בחינות

sharonz@orot.ac.il

 

 

hadassa@orot.ac.il

03-9061337

 

 

03-9061302

 

יעקובי שרה

מזכירות תלמידות תואר שני

saraykv@orot.ac.il 03-9061341  

אסרף אילנית

השתלמויות אופק חדש ומצוינות

ilanit@orot.ac.il 03-9061315  

הוך עדנה

תלמידות המשך והרחבת הסמכה

ednahc@orot.ac.il 03-9061201  

חזרה ליחידות מינהל