דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
מינהל אקדמי והוראה

 מינהל אקדמי והוראה

 

דיקאן לימודים

 
אחראי על תכניות לימודים; מקדם תכניות חדשות; אחראי על המזכירות האקדמית.
 
מרכז את שירותי הסיוע הכלכלי לסטודנטיות; מרכז את שירותי הייעוץ האישי לסטודנטיות; יוזם ומארגן פעילות חברתית חוץ-אקדמית; מטפל בצרכים מיוחדים של סטודנטיות; מייצג את הסטודנטיות בוועדות המכללה; משמש יו"ר ועדת משמעת סטודנטיות; אחראי ומרכז פעילות אגודת הסטודנטיות בפני מוסדות המכללה. 

מזכירות אקדמית

אחראית על מימוש תקנון הלימודים; אחראית על ייעוץ לסטודנטיות בבניית מערכת השעות ותכנית לימודים; אחראית על מערכת השעות ושיבוץ קורסים; אחראית על יישום חובות המרצים והסטודנטיות.

  

מרכז את השתלמויות המורים לסוגיהן: השלמה לתואר B.Ed.; תעודת מורה בכיר; הרחבת הסמכה; צבירת גמולים; מכין את מערכת השעות לימים המרוכזים בהן לומדות המשתלמות; מעקב שוטף וייעוץ אישי במשך השנה; מדווח למשרד החינוך; דואג לפרסום התחום בקרב הנוגעים בדבר; חבר בפורום קידומם המקצועי של מורים.  
 
במכללת אורות ניתן ללמוד לתואר שני באישור משרד החינוך בתחומים הבאים: ייעוץ חינוכי והוראת מקרא וספרות חכמים וכן ניהול וארגון מערכות חינוך. הלימודים מתקיימים בצורה מרוכזת פעמיים בשבוע.