דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

דיקאן לימודים וראש בית הספר לתואר שני​

התקשרות עם בית הספר לתואר שני

 מס. טלפון

 שעות הפעילות

03-9061341

03-9061301   

8.00-16.00 

הצוות

 

 שם ותפקיד

 כתובת דוא"ל

 תמונה

הרב ד"ר משה רחימי

rachimi@orot.ac.ilשירי פישר

מזכירה

dekan@orot.ac.il​
 

 שרה יעקובי
 מזכירה

saraykv@orot.ac.il

                   

 

לאתר בית הספר לתואר שני