דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הרשמה לקורס מנהלים

 
החל משנת הלימודים התש"ע תהיה ההרשמה מקוונת. הטפסים הנדרשים להגשת מועמדות נמצאים באתר של מכון "אבני ראשה" שכתובתו http://www.avneyrosha.org.il. הטפסים ימולאו על ידי המועמדים ויישלחו באופן ממוחשב; זאת למעט התעודות הנדרשות שיש לשלחן באמצעות פקס'
 02-6544744
 
 
1. טופס רישום למנהל/ת בפועל
    באתר אבני ראשה  בקישור - http://www.packale.com/avneyrosha/principal_instructions.mht

 
2. טופס רישום למורה
    באתר אבני ראשה בקישור- http://www.packale.com/avneyrosha/non_principal_instructions.mht
 
 
·        שים/י לב: יש למלא את הטפסים על פי ההנחיות  המפורטות באתר.
 
 
·       בשאלות ובבירורים אפשר לפנות אל הגב' רחל בוטבול, רכזת מיון, מכון "אבני
ראשה", ת"ד 39137, ירושלים 91390,
טל'  02-6333205 , פקס' 02-6544744,
דוא"ל   rishum@avneyrosha.org.il .