דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
התפתחות מקצועית בדרגות הגבוהות 7-9

​אופק חדש - התפתחות מקצועית 7-9

תמיד יהיו ההרפתקנים בתחום החינוך שרוצים לפרוץ מעבר לגבולות האפשר ומונעים על ידי אמונה נלהבת במה שהוראה בבית ספר צריכה ויכולה להיות. ( פרופ' טים ברייטהאוס, לונדון)

ofek-logo.jpgהפיתוח המקצועי בדרגות הגבוהות יכול לעזור ולתת השראה לכל אחד לנסות לעשות כמותם ולפלס לו דרכים משלו כדי לעודד ילדים ובני נוער לממש חלק גדול מהפוטנציאל הטמון בהם.
העיקרון העומד בבסיס הפיתוח המקצועי הוא להביא את המורים לידי התמחות בלמידה רפלקטיבית ברמה גבוהה על תהליכי הלמידה, ההוראה והיישום בכיתה ובבית הספר, והנעתם לנסות יוזמות ומחקרים חינוכיים. מהלך ההתפתחות המקצועית בכל אחת מהדרגות נשען על יסודות רפלקטיביים, על למידה בקבוצת עמיתים ועל למידה עצמית. פיתוח תכניות הלמידה לקראת כל דרגה מבוסס על התפיסה שההתפתחות מדרגה לדרגה מעמיקה ומרחיבה את הידע והמומחיות של המורה.
במסגרת הלימודים האקדמיים המהווים את התשתית התיאורטית של התוכנית לומד המורה "כלי עבודה" להטמעת תהליכים חינוכיים בביה"ס והערכתם. מטרת הליווי לגשר על הפער בין הרקע התיאורטי למעשה החינוכי .
מנהלי בתי הספר יהיו פעילים בתהליך ויסייעו למורים המתמחים בדרגות השונות בהליך ייזום יזמות ורעיונות חינוכיים ובשלבי יישומם בבית הספר או בבתי ספר אחרים. כמו כן יתרמו מתחום הידע הנצבר שלהם לטובת המורים המתמחים בדרגות אלה.

מרכזת התכנית: שרה אליאש  053-7281278       seliash@gmail.com

לפרטים ולהרשמה: אילנית אסרף אלקנה
ilanit@orot.ac.il 1800-500-210

לטופס הרשמה מקוון 

פקס. 03-9061279דרגה 7, היקף 150 שעות
(שנה א-75 שעות (45 שעות לימודים פרונטליים, 30 שעות הנחיה אישית, קבוצתית ועבודה אישית).

שנה ב-75 שעות (45 שעות לימודים פרונטליים, 30 שעות הנחייה אישית, קבוצתית ועבודה אישית).
ההתמחות בדרגת קידום מ-6 ל-7 נועדה לפתח את היזמות החינוכית כאמצעי לפיתוח חשיבה חדשנית, רלוונטית ויישומית שמטרתה הסופית היא להשביח את עבודתו של המורה בכיתה ובבית הספר. בפיתוח היזמה החינוכית אפשר לכלול כל תחום פעילות חינוכית המתאים למורה ואשר אפשר ליישמו בשנת לימודים בית-ספרית, כמו פיתוח והפעלה של יחידת הוראה והוראתה, פיתוח והפעלה של תכנית התערבות חברתית בכיתה, טיפוח כישורי למידה בקרב תלמידים (במקצועות מסוימים או באופן כללי), פיתוח תכנית בית-ספרית בנושאי אקלים בית-ספרי, פיתוח מעורבות של תלמידים בקהילה ועוד.


דרגה 8, היקף 150 שעות
שנה א-75 שעות (45 שעות לימודים פרונטליים, 30 שעות הנחיה אישית, קבוצתית ועבודה אישית).
שנה ב-75 שעות (45 שעות לימודים פרונטליים, 30 שעות הנחיה אישית, קבוצתית ועבודה אישית).
פיתוח מקצועי של עובדי הוראה באמצעות התמחות בתהליך מחקרי. הפיכת אנשי ההוראה לקהילה לומדת וחוקרת אשר ערה לשינויים המתרחשים בסביבה החינוכית. שימוש בכלים רפלקטיביים בתהליך המחקרי יתרום ללימוד המורה החוקר במישור הידע שנצבר בתהליך המחקרי ותרומתו למסגרת החינוכית ולקהילה ובהיבט האישי של התפתחותו כאדם וכבעל מקצוע בתחום ההוראה.

דרגה 9, היקף 150 שעות 
הניסיון החינוכי והמקצועי המצטבר של מורים ותיקים הוא משאב חשוב למערכת החינוך , ניצול משאב זה באופן מושכל ומובנה יתרום רבות לכל אחד מן המורים אשר יזכו לקבל מן הידע של המורים הוותיקים. העברת הידע ,כרוכה בתהליכי חניכה מורכבים שדורשים מן הצדדים הבנה לא רק בתכנים המקצועיים, אלא גם בתהליכי הנחלת הידע ותהליך החניכה .
מטרת הפיתוח המקצועי לדרגה זו היא לפתח את הכישורים והמומחיות בתחום החונכות והליווי כך שבוגר תכנית ההכשרה יוכל לחנוך, לסייע ולהעצים ממלאי תפקיד אחרים - בתפקידי ריכוז, ניהול, הנחייה, הדרכה, ליווי, הדרכה והובלה – בשלבי כניסתם לתפקיד ובמהלכו, לפי העניין והצורך.
הבניית תחום החונכות היא קריטית לקידום המערכת ולשיפורה ,בהיותה מסייעת להתנהלות מקצועית חינוכית ,המצריכה רפלקציה וחשיבה ביקורתית מתמדת .הלימודים בתהליך הכשרה זה יתמקדו במודלים שונים לחונכות והדרכה בהיבטים מערכתיים -קבוצתיים מתחום הייעוץ הארגוני והתנסות בחונכות כתהליך דינמי. כל זאת תוך כדי קישור בין הידע הפרקטי לידע תיאורטי ומחקרי וליווי אישי וקבוצתי של ההתנסות.

* לצורך השלמת הדרישות למעבר דרגה בכל הרמות יש ללמוד קורס נוסף בהיקף 60 שעות, המוכר לאופק חדש בתחום המקצועי של המורה. סה"כ השעות לכל דרגה- 210


קישור לאתר משרד החינוך /אופק חדש 


סילבוס דרגה 7 שנה א.docxסילבוס דרגה 7 שנה א.docx