דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
שירותי לימוד וחינוך

שירותי לימוד וחינוך

ספרייה

בספריית המכללה יש כ-360,000 ספרים (כ-90,000 כותרים) (כולל תדפיסים), הנמצאים בספרייה המרכזית ובמרכזייה הפדגוגית.

נוסף על הספרים האמורים לעיל מנויה המכללה על כ-160 כתבי עת (בעברית ובלועזית).

ברשות הספרייה יש גם תקליטורים וקלטות בעברית ובלועזית ומאגרי מידע ממוחשבים הכוללים כתבי עת וספרים אלקטרוניים.

הספרייה מתמקדת במספר תחומים: חינוך (פדגוגיה, דידקטיקה, פסיכולוגיה וייעוץ חינוכי), מדעי החברה, ספרות עברית, היסטוריה (ביניהם ספרים בנושא השואה ומורשת המזרח) ולימודי ארץ ישראל. חלק נכבד מן הספרייה מכיל ספרי יהדות (תנ"ך, תורה שבעל פה, מחשבת ישראל) ולצדם אוסף ייחודי של ספרים ושל תקליטורים בתחום המחול.

בין מכלול הספרים הנמצאים בספרייה יש כמובן מילונים, אנציקלופדיות, לקסיקונים, קונקורדנציות.

בספרייה יש מחשבים נייחים לנוחות הלומדים, וכן רשת אלחוטית.

צוות הספרייה עומד לרשות הסטודנטיות והסגל למתן ייעוץ והכוונה במשך חמישה ימים בשבוע.

 

מפתחו"ת (מרכזייה פדגוגית)

מטרות

¨         קיום סדנאות, שמטרתן להרחיב ולהעמיק את לימודי הדידקטיקה הכללית והדידקטיקה של המקצועות.

¨         שיפור יכולת דרכי ההוראה של הסטודנטיות וכושר ההכנה שלהן בעבודה המעשית.

¨         מקום לימוד להדרכה אישית וקבוצתית.

¨         מקום להכנת שיעור בשילוב אמצעי עזר אחרים.

 במרכזייה קיימים

¨         מאגר של משאבי למידה:

     -    חומרי עזר להוראה, חוברות, תכניות לימודים למקצועות השונים

     -    תיקי נושאים

     -    ספרות מקצועית וספרות יעץ

     -    אמצעים אור-קוליים

¨         חומרים לעבודה להכנת שיעור ולהכנת עזרי הוראה לשיעור

¨         מערכת טלוויזיה במעגל סגור, וידאו + קלטות ותקליטורים        

¨         המרכזייה הפדגוגית כוללת חמישה מדורים

     -    חטיבת ביניים וחינוך חברתי קהילתי

     -    הגיל הרך וחינוך מיוחד

     -    תכניות לימודים ופרסומי משרד החינוך והתרבות

     -    חומר למדריכים הפדגוגיים ולמורים המאמנים

     -    חדר אור-קולי לשימוש בטכנולוגיה חינוכית ולשימוש בווידאו ובטלוויזיה במעגל סגור לצורכי הוראה זוטא

 

פעילויות במרכזייה

-    מרצים, מדריכים פדגוגיים ואסיסטנטים מדריכים את הסטודנטיות בהכנת שיעורים ובכתיבת מערכי שיעור.

-    מדריכים פדגוגיים ומורים מבצעים סדנאות עבודה מיוחדות לסטודנטיות המכללה ולקבוצות משתלמים שונות.

-    במרכזייה נבנתה תכנית מקורית להכרת המעבדה והפונקציות השונות המצויות בה. תכנית זו היא חלק אינטגרלי במסגרת לימודי חובה שנה א של כל הסטודנטיות במכללה.

-    במרכזייה יש פינות הפעלה ייחודיות ללמידה עצמית. פינות אלה מהוות מרכזי למידה בנושאים שונים הקשורים בהכשרתה המעשית של הסטודנטית.

-    חומרי הלמידה והעזרים האור-קוליים מקוטלגים במחשב וקשורים ברשת הקטלוג של הספרייה המרכזית.

 

מעבדות מחשבים

 

המעבדות מצוידות בעמדות מחשב המחוברות לרשת המכללתית. ברשת מותקנות תוכנות רבות ומגוונות בתחומים השונים. הסטודנטיות נחשפות לתוכנות וללומדות הנמצאות בשימוש בתכניות הלימודים של בתי הספר ומאפשרות להן לעשות בהן שימוש יעיל הן ללימוד הן להוראה.

לרשות הסטודנטיות מאגרי מידע ומערכות לאחזור מידע בתחומי היהדות (תנ"ך, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, פוסקים, שו"ת, חינוך וספרות) וכן ספרייה של תוכנות לימודיות בכל תחומי ההוראה והמדעים.

*    אינטרנט אלחוטי עומד לרשות הסטודנטיות בכל רחבי הקמפוס.

 

מעבדה לשונית

לרשות הסטודנטיות עומדת מעבדה לשונית מולטימדיה מהמשוכללות בארץ. מעבדה זו כוללת אודיו, וידאו, מחשב מולטימדיה וחיבור לרשת האינטרנט. המעבדה מאפשרת חשיפה לכל מרכיבי השפה במסגרת אחת ויוצרת סביבה לשונית אוטנטית הדרושה להקניית השפה. היא מאפשרת לכל סטודנטית להתקדם בקצב אישי מחד גיסא ולהתנסות בהוראה בטכנולוגיות מגוונות חדישות מאידך גיסא.

 

מעבדה לתקשורת

במסגרת לימודי התקשורת עומדת לרשות הסטודנטיות מעבדה שמצויים בה מצלמות, עמדות עריכה וציוד מקצועי נלווה, על מנת לאפשר הפקות וידאו לקולנוע ולטלוויזיה.

המעבדה הממוחשבת משמשת ללימוד תחום הווידאו והעריכה.

 

מעבדת רדיו

במכללה פועל אולפן רדיו חינוכי "קול האורות" בתדר FM 106, בחסות "קול ישראל".

האולפן מופעל על ידי סטודנטיות מההתמחות לתקשורת ומשדר מדי יום תכניות לשירות המכללה, הקהילה והיישובים הסמוכים (כולל שיעור בדף היומי).

מטרת העבודה באולפן היא להכשיר את הסטודנטיות להוראת מקצוע התקשורת ולהפעלת תחנת רדיו בית-ספרית.

ההתנסות בעריכת תכניות ובהגשתן חשובה להשגת מטרה זו. הסטודנטיות שתעמודנה בדרישות ההתמחות ובמכסת שעות האולפן הנדרשות תקבלנה תעודה ותיק עבודות שיסייעו להן בהשגת עבודה ובהיקלטות בשוק התקשורת האלקטרונית המקומי.