דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

למידה מרחוק 

כתובת אתר המוודל של המכללה

http://online.orot.ac.il

בסביבה זו מנוהלים כל הקורסים המתוקשבים ואתרים מלווי קורס

החל משנת הלימודים תשע"ג.

על ה Moodle

ה Moodle הינה מערכת מקוונת לניהול הוראה/למידה
המערכת גמישה, עשירה במנגנונים משוכללים ליצירה והפצת תכנים, מאפשרת למידה שיתופית ותקשורת
בארץ הMoodle- הפכה לסביבת הלמידה המתוקשבת הנפוצה במערכת החינוך, אקדמיה ומכללות


לבירורים- שרית כהן, יחידת המחשב טל. 03-9061213.