דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
 
מידע להרשמה

מידע להרשמה

 

 
 
 
 
 
 
 היקף הלימודים –  23 ש"ש. יום בשבוע (יום ראשון – נשים, יום רביעי – גברים) במשך שנתיים.
 שכר לימוד –   100% שכ"ל אוניברסיטאי בכל שנת לימודים. אפשרות לקבלת החזר  שכ"ל ממשרד החינוך לזכאים.
 תנאי קבלה –   תואר ראשון ותעודת הוראה בממוצע ציונים 85, שלוש שנות נסיון בחינוך.
 קורסי השלמה – בעלי תואר שאינו תנ"ך/ תושב"ע יחוייבו בלימודי השלמה על פי תכנית אישית

 תהליך ההרשמה

 
1. לשלוח למכללה טופס הרשמה ומסמכים נילווים: צילום תואר ראשון, תעודת הוראה, גליון ציונים, צילום ת"ז, תמונת פספורט ודמי רישום בסך 250 ₪.

2. לאחר קבלת המסמכים – הזמנה ליום ייעוץ, ראיונות ורישום במכללה.
 
 

פרטי התקשרות

 
כתובת:  מכללת אורות ישראל, אלקנה 4481400
טלפון:  03-9061341
פקס:  03-9061276
דוא"ל:  saraykv@orot.ac.il