דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ייעוץ חינוכי

  
 
   ראש התכנית: פרופ' ישראל ריץ'  israel@orot.ac.il

   מזכירת בית הספר לתואר שני: גב' שרה יעקובי saraykv@orot.ac.il 


מטרת התכנית

היועץ החינוכי אחראי על התפתחות האישית והבריאות הנפשית של התלמיד ועוסק גם בתחושת המסוגלות שלו, בהצלחתו cons2.jpg
בלימודים ובהכנתו לחיים. עליו לטפל בבעיות ולעסוק במניעה ובמיטביות. היועץ החינוכי מסייע לפונים אליו בקבלת החלטות, באיסוף מידע רלוונטי, בשיקול אפשרויות וחלופות שונות, ובביצועם. היועץ החינוכי מסייע בניהול קונפליקטים מערכתיים, בין-אישיים ותוך-אישיים. כחלק עיקרי מצוות בית הספר היועץ מסייע לתלמיד הפרטי, למערכת הבית ספרית, המשפחתית והקהילתית, ועוסק גם בעבודת הצוות הבין-מקצועי והבית ספרי.
 

קורסים

התכנית כוללת לימודים תאורטיים, סדנאות לפיתוח מיומנויות מקצועיות ולפיתוח אישיות היועץ, והתנסות מעשית בליווי פרקטיקום. התכנית כוללת תכנים ייחודיים, כגון טיפול נרטיבי, אימון בייעוץ, ייעוץ בשיטת אמגו, העשרת חיי נישואין, המתבגר הדתי ועוד. התכנית מחייבת התנסות בייעוץ.
דגש מיוחד ניתן על סוגיות ייעוציות במגזר הדתי.
התכנית מאופיינת באקלים מיטבי, קבוצות לומדים מגובשות ויחס הסגל חברי ומשתף, בבחינת "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק".
 

פרטי התכניתcons1.jpg

התכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי היא דו-שנתית (חד-יומית).
הלימודים מתקיימים בימי א', בקמפוס אלקנה, באווירה ביתית ותומכת, בהפרדה מגדרית ובדיבוק חברים.


תנאי קבלה  

תואר ראשון ותעודת הוראה בממוצע ציונים 85, שלוש שנות ניסיון בחינוך ועמידה בוועדת קבלה הכוללת ראיונות ודינמיקה קבוצתית.
 
 
 
 

פרטים והרשמה

1-800-500-210 ponim@orot.ac.il