דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
 
מוסדות המכללה ותפקידיהם

​ מוסדות המכללה

א. המועצה האקדמית

 

 1. המועצה האקדמית  היא  הרשות  האקדמית  העליונה  של  המכללה והחלטותיה מחייבות את כל הגופים האקדמיים של המכללה. סמכויות המועצה  חלות  על  כל  הגופים במכללה.

 

  2. תפקידי המועצה האקדמית

- לפקח על פעולות הגופים האקדמיים.
-  להמליץ על הקמת יחידות  אקדמיות (מסלולים,  התמחויות,  מוקדי לימוד)  או 
  או להמליץ על שינויים ביחידות אקדמיות במכללה.
- להמליץ על שינויים במבנה של גופים אקדמיים קיימים.
- לקבוע סדרי עריכת בחינות והדרכים להערכת הישגים לימודיים.
- לקבוע כללים להענקת התארים האקדמיים.         
- לקבוע כללים מנחים לקידום  ההוראה  ולפקח   על   תכניות   ההוראה   ושיטות
    ההוראה.
- לקבוע כללים מנחים לקידום המחקר.
- לקבוע כללים מנחים למינויים וקידום בדרגות האקדמיות.
- לבחור חברים מתוך המועצה האקדמית לוועדת מינויים והעלאות בדרגות אקדמיות.
- לקבוע קווים מנחים לקריטריונים לקבלת סטודנטים.
- לקבוע זכויות וחובות חברי הסגל האקדמי (למעט הסכמי עבודה והסכמי  שכר).
- לקבוע תקנוני משמעת לסטודנטים ולחברי הסגל האקדמי ולפקח על ביצועם.
- לקבוע נהלים ותקנונים בכל הנושאים שבתחום סמכותה.
- להקים ועדות קבע וועדות אד-הוק ולקבוע את סמכויותיהן.
- לאשר את המינויים של בעלי התפקידים הבאים:
 יו"ר המועצה האקדמית
 ראש מסלול
 ראש התמחות
 ראש החוג לחינוך
 מרכז ההדרכה הפדגוגית
 דיקן הלימודים
 דיקן הסטודנטים/ות
 
 

ב. מליאת הוועד האקדמי 

 
 1. הרכב מליאת הוועד האקדמי 

   נשיא המכללה                   פרופ' יובל סיני
  מנכ"ל                            ד"ר שמעון וייס
  ראש קמפוס רחובות
  וסמנכ"ל תפעול ורכש            יניב דוד

  יו"ר המועצה האקדמית          פרופ' ישראל ריץ'
  דיקן אקדמי                      הרב ד"ר משה רחימי
  יועץ בכיר לנשיא                 הרב ד"ר יחיאל לאש
  ראש תחום חינוך אמוני          הרב יונה גודמן

ראשי המסלולים והתמחויות
  
      ד"ר רפי גלברט - יסודי 
      ד"ר אביה גוטמן – חינוך מיוחד
      ד"ר עידית ליוש – הגיל הרך  
      גב' טליה פרלשטיין – ריקוד (מחול ותנועה)

ראשי החוגים
  
      פרופ' שלמה קניאל – ראש החוג לחינוך בקמפוס אלקנה 
      פרופ' ישראל ריץ' – ראש החוג לחינוך בקמפוס רחובות  
      פרופ' שמואל קליין - ראש החוג למדעי המחשב בקמפוס רחובות
      פרופ' צמח קיסר - ראש החוג ללשון בקמפוס רחובות

ראשי ההתמחויות

      פרופ' שמואל ורגון - תנ"ך . מרכזת בקמפוס אלקנה: ד"ר נעמי שחור.
       הרב פרופסור שלמה זלמן הבלין - תלמוד ותושב"ע. מרכז בקמפוס אלקנה: ד"ר אברהם וייס.
      הרב ד"ר אמיר משיח – מחשבת ישראל
      ד"ר יעל קליין– היסטוריה של עם ישראל
      ד"ר איל דודסון – ארץ ישראל
      פרופ' ראובן טבול – ספרות
      ד"ר דוד זייטון – מתמטיקה
      ד"ר ויטלא ארזי – אנגלית
      ד"ר נירית ראוכנברג – חינוך חברתי קהילתי
      ד"ר ירון כץ / גב' פנינה פרנקל – תקשורת
      ד"ר יוסי פרץ - לשון
      ד"ר רפי גלברט/  גב' עליזה ליפסקר - מסלול יסודי
      ד"ר אביה גוטמן – מסלול חינוך מיוחד: 
                          שלב"ר וקס"ם
      מר יהודה לובין – פק"ם
      ד"ר עידית ליוש / גב' לוזית אודסר - מסלול הגיל הרך
      גב' טליה פרלשטיין - מסלול ריקוד (מחול ותנועה)
                               
  רכז עבודה מעשית - רונאל עטיה 
  אחראית עבודה מעשית בקמפוס אלקנה - גב' ברטוב רחלי 
  מרכז תכנית המצוינות - הרב ד"ר אוריאל טויטו 
  דיקנית הסטודנטיות (בקמפוס אלקנה) ודיקנית לימודי חוץ - ד"ר לאה ויזל
  דיקן הסטודנטים בקמפוס רחובות - הרב ד"ר יוחנן קאפח
  נציגת אגודת הסטודנטיות בקמפוס אלקנה
  נציג אגודת הסטודנטים בקמפוס רחובות
  מרכזת אופק חדש - גב' שרה אליאש           

      

   
2. תפקידי מליאת הוועד האקדמי

- להמליץ למועצה האקדמית או לוועד האקדמי בנושאים הקשורים  לסמכויותיהם של גופים אלה.
- לדון, לטפל ולפקח בנושאים שיועברו למליאת הוועד האקדמי על ידי המועצה האקדמית או על ידי הוועד האקדמי.

ג. הוועד האקדמי

 
1.  הוועד האקדמי מהווה את הגוף המצומצם של המועצה האקדמית והוא גם ועדת קבע של המועצה האקדמית. 
2. תפקידי הוועד האקדמי
- אחריות לביצוע המדיניות שנקבעה על ידי המועצה האקדמית.
- הוועד  האקדמי  מכין  את  החומר  לישיבות  המועצה  האקדמית,  דן בכל נושא
  שמביא  בפניה  נשיא  המכללה  ומפקח  על ביצוע  החלטות  המועצה  האקדמית
  והמלצותיה.