דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

לימודי חובה - לימודי המשך לתואר ראשון B.Ed בהתמחות בתנ"ך (נשים)

לימודי חובה בחינוך

1. דרכי הוראת מקרא - 2 ש"ש.
2. מחשבים בחינוך - 2 ש"ש.
3. סמינריון בחינוך ועבודה סמינריונית - 2 ש"ש.
4. שיטות מחקר - 1 ש"ש.

לימודי חובה במקרא

1. הדרכה ביבליוגרפית במקרא - 1 ש"ש.
2. טעמי המקרא - 1 ש"ש.
3. מבוא למקרא - 1 ש"ש.
4. סמינריון במקרא ועבודה סמינריונית - 2 ש"ש.

לימודי אנגלית

לימודי אנגלית

תמצית ההוראות החדשות מיועדות לסטודנטים שיחלו לימודים משנה"ל תשע"ה ואילך:
1.     אין לדחות את לימודי האנגלית לשנה האחרונה.
2.     מספר ש"ש לכל רמה מוגדר עבור כל סמסטר ורמה בנפרד.
3.     ארבעת הסמסטרים הראשונים של הלימודים מיועדים להשלמת לימודי האנגלית.
4.     רמת האנגלית נקבעת ע"י הציון במבחן הפסיכומטרי או במבחן אמי"ר חיצוני.
5.     מבחן אמי"ר הינו הקובע היחידי לצורך שינוי רמת האנגלית.  
 
טבלת היקפי השעות הנדרשות לכל רמה: 
ציון רמת אנגלית בפסיכומטרי
 
רמה ה
0-69
רמה ד
70-84
רמה ג
85-99
רמה ב
100-119
רמה א
120-133
פטור
134 ומעלה
סמסטר ראשון
4 ש"ש
3 ש"ש
3 ש"ש
2 ש"ש
2 ש"ש
--
סמסטר שני
3 ש"ש
3 ש"ש
2 ש"ש
2 ש"ש
--
--
סמסטר שלישי
2 ש"ש
2 ש"ש
2 ש"ש
--
--
--
סמסטר רביעי
2 ש"ש
2 ש"ש
--
--
--
--
סה"כ ש"ש
11 ש"ש
10 ש"ש
7 ש"ש
4 ש"ש
2 ש"ש
2 ש"ש
רק הש"ש של רמה א' נחשבות במניין הש"ש לתואר.
 
הערות:
1. הקורס הפרונטאלי של רמות ד' + ה' ילמד כקורס של 2 ש"ש, בנוסף לקורס חדש בלמידה מרחוק (בהיקף של 1 ש"ש או 2 ש"ש בהתאמה לרמה).
2. הקורס של רמה ג' יעודכן להיקף של 3 ש"ש.
3. אין כל שינוי ברמות א' ו- ב'.
 
האתר למידע בנושא מבחני אמי"ר https://nite.org.il/index.php/he/tests/amir.html
 
 
 
 
 
 
עריכה: עדיאל ברודמן