דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
מערכת השיעורים בתכנית ללימודים סדירים לתואר ראשון B.Ed לתלמידי השלוחות ובוגרי ישיבות

מערכת השיעורים בתכנית ללימודים סדירים לתואר ראשון B.Ed לתלמידי השלוחות ובוגרי ישיבות

מערכת שישי_עז.pdfמערכת השיעורים לשנת תשע"ז - מחזורים 2-1.pdf         

מערכת שישי_עז_1.pdfמערכת השיעורים לשנת תשע"ז - מחזורים 5-4-3.pdf

מערכת שישי_עז_2.PDFמערכת השיעורים לשנת תשע"ז - מחזורים 7-6.PDF

מתוקשבים_עז.pdfקורסים מתוקשבים לשנת תשע"ז.pdf 

לטופס רישום מקוון לקורסים פרונטליים לכלל המחזורים

לטופס רישום מקוון לקורסים מתוקשבים

לטופס רישום מקוון להנחיה סמינריונית

 

שנים קודמות:

מערכת יום ו עו מעודכן.PDFמערכת השיעורים לשנת תשע"ו.PDF

מתוקשבים עו מעודכן.pdfקורסים מתוקשבים לשנת תשע"ו.pdf

מערכת.pdfמערכת השיעורים לשנת תשע"ה.pdf       לטופס רישום מקוון

מתוקשבים.pdfקורסים מתוקשבים לשנת תשע"ה.pdf      לטופס רישום מקוון

קורסים נוספים עה.docקורסים נוספים לשנת תשע"ה.doc

מערכת יום ו'-עד.docמערכת השיעורים לשנת תשע"ד.doc

קורסים מתוקשבים תשעד.docקורסים מתוקשבים לשנת תשע"ד.doc

מערכת יום ד'-עד.docמערכת השיעורים לשנת תשע"ד - יום ד' סמסטר קיץ.doc

 
 
 

מערכת יום ו'-עב.docמערכת השיעורים לשנת תשע.doc

קורסי לימוד עצמי עב.docקורסי לימוד עצמי תשע"ב.doc

שיבוץ מערכת יום ו'-עב.docטופס בקשה לשיבוץ לקורסים לשנת תשע"ב.doc 

לוח עבודה מעשית1.docשיבוץ לקבוצות עבודה מעשית תשע"ב.doc