דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
שכר לימוד בהתמחות בהוראה (סטאז')

​שכר לימוד בהתמחות בהוראה (סטאז')

תלמיד או בוגר מכללה שלא השלים את חובת ההתמחות בהוראה (סטאז') יהיה חייב בתשלום הסדנה כדלקמן:
· מתמחה שעדיין לא סיים לימודיו במכללת אורות ישראל - לא חייב בתשלום עבור השתתפות בסדנא.
· מתמחה שסיים לימודיו במכללת אורות ישראל - תשלום עבור 2 ש"ש השתתפות בסדנא.
· מתמחה שעדיין תלמיד שנה ד' במכללה אחרת המשתלב בסדנת ההתמחות במכללת אורות ישראל - ישלם 2 ש"ש עבור סדנת הסטאז'. סכום זה יופחת משכר הלימוד המלא שישולם למכללת האם.
· מתמחה שסיים לימודיו במכללה אחרת - תשלום עבור 2 ש"ש השתתפות בסדנא.