דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

דבר ראש הגרעין - הרב חיים פוגל  

 

בספר המצוות מונה הרמב"ם כמצווה את הפסוק: "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא י"ט, י"ח). וכך הם דבריו: "עניינה של מצווה זו הוא הציווי שנצטווינו לאהוב זה את זה כמו שאנו אוהבים את עצמנו, ושתהיה אהבתי וחמלתי לאחי באמונה כאהבתי וחמלתי לעצמי, בממונו וגופו וכל מה שיש לו או שהוא חפץ..."

 (סהמ"צ, מצוות עשה רו).

 

משמעותה של אהבת האחר כמוני, הינה להתנהג עמו בחן ובחמלה, בחסד וברחמים ובמה שנגזר מהן -  לבקר חולים, לנחם אבלים, לפדות שבויים, להכניס אורחים, לתת צדקה וכיוצא בזה. בדיוק כפי שהיה האדם נוהג כך עם עצמו.

בראשית שנת תשס"ב הקימה מכללת "אורות ישראל - קמפוס מורשת יעקב ברחובות", המכשירה מורים דתיים להוראה, את גרעין המורים התורני.

אל הגרעין, שהוקם בשכונת אושיות, נבחרו הטובים שבתלמידים ויחד עם משפחותיהם הטריות עברו להתגורר בשכונה באורח קבע.

אושיות הינה שכונה אשר נמצאת בתהליך של 'שיקום שכונות' והצרכים בה רבים ומגוונים. חברי הגרעין הציבו לעצמם כמטרה חזון תורני זה של "ואהבת לרעך כמוך" מתוך כוונה לתרום, להעניק, לקדם, לשקם ולעזור בכל הנדרש. אנו מקווים כי תושבי השכונה ימצאו בנו כתובת מרכזית, ויירתמו יחד איתנו להעצים את ההשקעה בחינוך הנוער והמבוגרים.

אנו מאמינים כי דור ההמשך אשר יגדל על ברכי מורשת ישראל, מסירות לעם ישראל ולארץ ישראל הוא הכוח אשר יהפוך את השכונה להיות מקור גאווה לתושביה.

חיזקו ואימצו,

הרב חיים פוגל
יו"ר העמותה וראש הגרעין

מצוות השמחה ברגל הרב פוגל.docמצוות השמחה ברגל הרב פוגל.doc