דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
התכנית להכשרת מנהלים

התכנית להכשרת מנהלים בחינוך

 

המכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל, נבחרה ע"י משרד החינוך והמכון להכשרת מנהיגות חינוכית "אבני ראשה" לפתוח תכנית להכשרת מנהלים בחינוך הממ"ד על פי תכנית ההכשרה החדשה (ראה חוזר מנכ"ל). בכך ממשיכה המכללה במסורת תכניות הכשרת המנהלים מוצלחות אשר פועלות במכללה מזה שלוש שנים.
מטרת התכניות היא להכשיר עתודה של מועמדים לתפקיד של מנהל בית-ספר, כמתחייב מדרישות הסף למכרזי הניהול.
התוכנית להכשרה, תיבנה על בסיס דרישות הליבה החדשות להכשרת מנהלים כפי שמופיע במסמך מכון אבני ראשה ותאופיין במגמה לגיבוש השקפתם האמונית-חינוכית של הלומדים ובסיוע לפיתוח זהות אישית ומקצועית בהיבטים יישומים-עיוניים של מנהל בחינוך הממ"ד.
תפתח אותו כמנהיג וכאיש מקצוע, אשר ידע להקשיב ולשתף אחרים תוך הובלתם ליצירת סביבה חינוכית עצמאית, בעלת חזון ויצירה אשר נוטלת אחריות ליישום ולתוצרים.

 

הרישום לתוכנית דרך אתר מכון אבני ראשה: www.avneyrosha.org.il

חוזר מנכ"ל על קורס המנהלים  

ליצירת קשר: