דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
השתלמות בספר במדבר למורי כתה י' (גברים) לפי תכנית הלימודים החדשה

השתלמות בספר במדבר למורי כתה י' (גברים) לפי תכנית הלימודים החדשה

ההשתלמות תתקיים במכללת אורות, קמפוס רחובות (רח' שטיינמן 3) בין התאריכים ה'–ח' תמוז (25-28.6). ההשתלמות תועבר ע"י מרצי המכללה. היקף ההשתלמות 30 שעות והיא מזכה בגמול השתלמות.
 
המרצים: הרב ד"ר יוסף פריאל, הרב ד"ר דניאל ויצמן, ד"ר עמיחי נחשון
מרכז ההשתלמות: הרב ד"ר יוסף פריאל priel9@neto.net.il
להרשמה להשתלמות: עדיאל ברודמן adiel@orot.ac.il
 
 
יום שני
ה תמוז 25.6
יום שלישי
ו תמוז 26.6
יום רביעי
ז תמוז 27.6
יום חמישי
ח תמוז 28.6
9.30-11.00
פתיחה לקורס: מבוא לספר במדבר
הרב ד"ר יוסף פריאל
נתעלמה הלכה ממשה.
פריאל
סיפור המרגלים
 
הרב אורי סמט
סיפור קרח
 
ד"ר עמיחי נחשון
11.20-12.50
המשך מבוא: ציר הזמן הנבנה בפרק יט
פריאל
תחילת המסע לא"י ותלונות פרק יא
פריאל
מי מריבה
 
סמט
בלעם ובעל פעור
 
נחשון
הפסקת צהריים
 
 
 
 
13.20 מנחה
 
 
 
 
13.35-15.05
מבוא לנושא המצוות בספר במדבר - פרק טו כמודל
פריאל
מה בין תלונות השנה הראשונה, השנייה והארבעים?
פריאל
מתנות כהונה
 
סמט
מלחמת הנקמה במדיין
 
נחשון
15.15-16.45
המצוות בספר במדבר - פרשת המוספים
פריאל
 
סיפור בני גד ובני ראובן
 
סמט
השבת מנהיגות משה כפי המשתמע ממבנה סוף ספר במדבר
נחשון
 
מורה העובד במסגרת אופק חדש יעשה את ההשתלמות במסלול אישי.
מטלת הסיום מחייבת את כל המורים.
מורי אופק חדש הנרשמים - ההשתלמות יכולה להיחשב לסך 30 שעות פיתוח מקצועי לשנת תשע"ג. יש להחתים את מנהל בית הספר על הסכמתו לכך, שהפיתוח המקצועי לשנת תשע"ג יהיה בתנ"ך.