דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
התפתחות מקצועית למורים מתחילים - אופק חדש

מורים חדשים (התפתחות מקצועית שלב א' לשעבר) - אופק חדש

ראציונאל

המורה בשנת עבודתו הראשונה  מחפש את דרכו , הוא  מעונין בסיוע בתנאי שלא יחשוף את קשייו ,נח לו להמשיך להשתייך לקבוצה חברים (שעפ"ר מוכרים מלימודיו הקודמים ומסדנת הסטאג') שבה חש "מוגן".
הוא מעוניין בשיח עמיתים הנמצאים כולם בתחילת דרכם המקצועית, שיח ברמה ובתכנים  שעפ"ר אינו מצוי בחדר המורים שבו הוא "חדש" וחושש מתגובות ה"וותיקים".
נושאי הלימוד של הקורס לקוחים  מעולמו של המורה החדש : אקלים חינוכי, ניהול הכיתה , יחסים עם שותפי תפקיד, התנהלות אישית, העצמת האישיות והתפקיד וכו'.
כל מפגש בקורס יורכב מהרצאה וסדנא , המרצים ישלבו הרצאות ,קטעי סרטים. דיונים וסימולציות.

מטרות הקורס

1. הוראה ודיון בנושאים שעל סדר יומו של המורה המתחיל.
2. הכרת אקלים הכיתה וביה"ס ודרכים לשיפורם.
3. האמונה בכוחו של החינוך. 

יעדי הקורס

1. סיוע למורה בתחומי ידע חינוכי.
2. סיוע למורה בהגדרת מעמדו בכיתה ובביה"ס ושיפור המעמד במידת הצורך.
3. טיפוח יכולת הבחנה של מצבים חינוכיים וראיתם כאתגרים חינוכיים.
4. העצמת המורה כאחראי חינוכי

מודל הפעלה

1. 10 מפגשים שבהם ידון נושא ייחודי המפגש יהיה מורכב מהרצאה וסדנא מפעילה.
2. מפגשים בביה"ס עם המורה המלווה שמונה לתפקיד, המפגשים יעסקו בתרגיל מרכזי שינתן לכל תלמיד וכן שיחות בנושאים חינוכיים בהתאם להצעת המורה והמלווה.

התפוקות המצופות

1. המורה המתחיל יוכל לאבחן תופעות חינוכיות בכיתה ולתת להן מענה.
2. המורה יחוש יציבות במעמדו כמנהיג חינוכי.
3. המורה יחוש ביטחון בעשיה החינוכית שלו.
4. המורה יוכל להשתלב היטב בצוות המורים ובעשיה החינוכית של ביה"ס.

 
עריכה: עדיאל ברודמן