דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

שכר לימוד מדרשת נגה

מצ"ב טפסי הרשמה ותשלום למדרשה.

  • ההרשמה מתבצעת במשרדי המזכירות האקדמית.
  • ביטול לימודים - החזר תשלום על ביטול לימודים יינתן רק למי שביטלה רישום עד א' כסלו.
  • החלטה בדבר מילגה - נתונה לשיקול דעת הנהלת המכללה לאחר פניה בכתב.
  • פתיחת קורסים מותנית במספר המשתתפות.

טופס_רישום_נגה_תשעז.pdfטופס הרשמה ועליות תשע"ז.pdf

שנים קודמות:

טופס הרשמה ועלויות (1).jpgטופס הרשמה ועלויות תשע"ו.jpg

תנאי תשלום והערות (1).jpgתנאי תשלום והערות תשע"ו.jpg

תנאי תשלום והערות תשעה.jpgתנאי תשלום והערות לשנת תשע"ה.jpg

טופס הרשמה ועלויות תשעה.jpgטופס הרשמה ועלויות לשנת תשע"ה.jpg