דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
לימודי יסוד וחובה - לימודים סדירים לתעודת הוראה לתלמידי השלוחות

לימודי יסוד וחובה - לימודים סדירים לתעודת הוראה לתלמידי השלוחות

• לימודי יסוד
• מבחני אנסין בתנ"ך ובתושבע"פ

לימודי יסוד

קורסים בלימודי יסוד נלמדים בתחומים הבאים:
א. אנגלית
ב. לשון עברית
ג. חינוך גופני
ד. עזרה ראשונה + בטחון ובטיחות בחינוך
ה. סיורים לימודיים

א. אנגלית

רמת אנגלית נקבעת על פי הנתונים הנגזרים מהמבחן הפסיכומטרי בלבד:
רמה באנגלית
ציון אנגלית בפסיכומטרי
רמה ד-בסיסית א/ב (8 ש"ש)
84-0
רמה ג-בינונית (6 ש"ש)
99-85
רמה ב-מתקדמים א (4 ש"ש)
119-100
רמה א-מתקדמים ב (2 ש"ש)
133-120
פטור
134 ומעלה

ב. לשון עברית

כל הסטודנטים המתקבלים לשנת הלימודים תשע"ג חייבים בלימודי יסוד בלשון עברית. הסיווג לרמות יתבצע כמפורט להלן:
א. לנבחנים במבחן הפסיכומטרי: על פי הציונים המתקבלים ברכיב הלשוני של המבחן הפסיכומטרי, אשר יתקבלו באמצעות המרכז הארצי לבחינות.
סיווג על בסיס ציוני הרכיב הלשוני במבחן הפסיכומטרי:
ציון במבחן הפסיכומטרי
רמת לשון עברית
עד ציון 90
6 שעות שבועיות - רמה ג'
91 לציון 120
4 שעות שבועיות - רמה ב'
121 ומעלה
2 שעות שבועיות - רמה א'
ב. למתקבלים שלא על פי מבחן הפסיכומטרי: על פי ציון הלשון (לשון והבעה) במבחן הבגרות, על פי תעודת הבגרות המוצגת ע"י המתקבלים.
סיווג על בסיס ציוני הבגרות:
ציון במבחן הבגרות לשון והבעה
רמת לשון עברית
נמוך מ-75
6 שעות שבועיות - רמה ג'
90-75
4 שעות שבועיות - רמה ב'
90 ומעלה
2 שעות שבועיות - רמה א'
• תלמיד בהתמחות לשון עברית חייב בכל מקרה ב-15 ש"ש.
• תלמיד שסווג לרמה נמוכה לא יכול להתמחות בלשון עברית.

ג. חינוך גופני

כל תלמיד חייב ללמוד 4 ש"ש חינוך גופני, ב-2 שנות לימודים, 2 ש"ש בכל שנה.

ד. קורס עזרה ראשונה וקורס בטחון ובטיחות בחינוך

כל תלמיד חייב לעבור קורס עזרה ראשונה בן 44 שעות.
פטור מקורס זה אך ורק תלמיד שעבר קורס חובשים בבה"ד 10 בצה"ל, ובידו אישור רשמי על כך.
כמו"כ חייב כל תלמיד לעבור קורס בן 14 שעות בבטחון ובטיחות בחינוך.

ה. סיורים לימודיים (הסיור המשולב)

כל תלמיד חייב להשתתף בכל הטיולים, סמינריונים וסיורים לימודיים המתקיימים במכללה, בכל שנות לימודיו.

מבחני אנסין בתנ"ך ובתושבע"פ

תלמידים בתכנית לתואר ראשון לבוגרי ישיבות חייבים לגשת למבחני אנסין בתנ"ך ובתושבע"פ. מבחנים אלה הם באחריות משרד החינוך.
למבחנים אלה ייגשו כל הלומדים המתחילים לימודיהם בהתמחות בתושבע"פ, הן במסלול היסודי והן במסלול העל יסודי, בתכניות להסבת אקדמאים, מורים בפועל הלומדים לתעודת הוראה ראשונה בתושבע"פ או להרחבת הסמכה בתושבע"פ.
ציון עובר - 75.
במבחן האנסין בתושבע"פ - תלמיד שלא יקבל ציון עובר ומעלה במועד א', יהיה רשאי לגשת למועד ב'. תלמיד שלא יעמוד בהצלחה גם במבחן במועד ב' לא ימשיך את לימודיו בשנה ב' בהתמחות בתושבע"פ. לתלמיד זה תינתן אפשרות לעמוד בבחינת האנסין תוך 6 שנים מיום תחילת לימודיו. אם יעמוד בהצליה במהלך תקופה זו יהיה זכאי להמשיך לימודיו בשנה ב' בהתמחות בתושבע"פ.
 
 
 
 
 
עריכה: עדיאל ברודמן​