מכללת אורות - RSS

המומים וכואבים משתתפים בצערם הכבד של שירה איש רן (סילברשטיין) ובני משפחתה על פטירת תינוקה , שנרצח בידי אויב אכזר בפיגוע ירי ליד עפרה. ה' ייקום דמו. שולחים חיבוק, מתפללים לרפואת תלמידתנו האהובה, שירה יעל בת ליאורה שרה , בעלה עמיחי ישי בן פייגא גיטל גלילה ושאר הפצועים. ממשיכים ללמוד לרפואתם ולקרוע שערי שמיים בתפילה להחלמתם המהירה והמלאה, משפחת "אורות ישראל".
 
אורשת הוא כתב עת אקדמי שפיט המפרסם מאמרים מדעיים בנושאי יהדות וחינוך.
במערכת כתב העת שותפים חוקרים מומחים ממגוון דיסציפלינות.
כתב העת מתנהל לפי כללי השפיטות ועל פי אמות המידה המקובלים בביטאונים מדעיים.
 
מאמרים מתוך כתב העת

קול קורא
להשתתפות בכנס הבינלאומי השלישי
בנושא:
הקשרים בין יהדות ארצות האסלאם ליהדות אשכנז
חברה, תרבות וכללכלה
 
הכנס יתקיים אי"ה ביום רביעי כ"ד באייר תשע"ט (29 במאי 2019)
 
במכללת אורות ישראל-קמפוס אלקנה
 

 
 
שינויים במועדי פתיחת הספריה בקמפוס אלקנה בחודשים כסלו-טבת: תתבצע הארכה גורפת לפריטי הספריה והמרפ"ד עד לתאריך ח' בטבת תשע"ו (16/12/2018) יום שלישי – י' בטבת תשע"ז (18/12/2018) – הספריה תיסגר ב-12:45 תתבצע הארכה גורפת של שבוע נוסף לפריטי הספריה והמרפ"ד שאמורים לחזור ביום זה.
שימו לב, שוב שינויים בשעות הפתיחה! בספריה קמפוס אלקנה בימים ראשון ושני הספריה תיסגר בשעה 19:45. בימי שלישי בשעה 16:45 בימי רביעי בשעה 15:45 אנא, עקבו אחר ההודעות.
עקב פניות רבות בנושא מערכת שעות, אנו מבקשים לפנות בשאלות באמצעות אתר המכללה באיזור מידע אישי לסטודנט אליו נכנסים עם מס' ת.ז משם לוחצים על "אפשרויות נוספות" – "בקשות ועירעורים". הפניות תעננה לפי סדר בימים הקרובים, אנא התאזרו בסובלנות, תודה, מזכירות תלמידים
יום ב, כ"ג אלול תשע"ח (03/09/2018) – הספריה תיפתח בשעות 12:00 – 15:45 יום ג, כ"ד אלול תשע"ח (04/09/2018) – הספריה תיפתח בשעות 12:00 – 15:45 יום ד, כ"ה אלול תשע"ח (05/09/2018) – הספריה תיפתח בשעות 08:00 – 15:45 ימים א-ג, כ"ט אלול תשע"ח – ב' תשרי תשע"ט (09-11/09/2018) – הספריה סגורה יום ד, ג' תשרי תשע"ט ( 12/09/2018) – הספריה תיסגר ב-12:45 יום א, ז' תשרי תשע"ט (16/09/2018) הספריה תיפתח בשעות 08:00 – 15:45 יום ב, ח' תשרי תשע"ט (17/09/2018) הספריה תיפתח בשעות 12:00 – 15:45 ימים ט' – כ"ב תשרי תשע"ט (18/09/2018 – 01/10/2018) – הספריה סגורה ימים ג-ד, כ"ג-כ"ד תשרי תשע"ט (2-3/10/2018) – הספריה תיפתח בשעות 08:00 – 15:45 בברכת כתיבה וחתימה טובה – צוות הספריה.
ביום ראשון , י"ח בתמוז (01/07/2018) – צום י"ז בתמוז – 08:00 – 12:45. ביום ראשון – י' באב (22/07/2018) – צום תשעה באב - סגור. בימים י"ז באב (29/07/2018) – ד' באלול (15/08/2018) – הספריה והמרפ"ד ייסגרו בשעה 15:45.
שיתקיים אי"ה ביום חמישי כה אייר (10.5.2018) במכללת אורות ישראל - קמפוס רחובות 
.רחוב הרב צבי שטיננמן 3 רחובות 
 
 
להלן סדר יום