ההתמחות לימודי ארץ ישראל - תכנית הלימודים

 

שנה א

שנה ב

שנה ג

שנה ד

 

מבוא לגאוגרפיה של א"י - הכרת המפה

1

 

 

 

 

ציר הזמן הארץ-ישראלי

1

 

 

 

 

מבוא לתולדות א"י בעת החדשה

2

 

 

 

 

רגיונלי - הר ושפלה

2

 

 

 

 

רגיונלי - צפון הארץ/ דרום הארץ/ מישור החוף

1

 

 

 

 

 

שבוע חפירות ארכיאולוגיות / ארכיאולוגיה של א"י/

תרבות חומרית בא"י

1

 

 

 

 

 

 

מקורות ארץ ישראליים

1

 

 

 

 

גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה של א"י

 

2

 

 

 

רגיונלי - צפון הארץ/ דרום הארץ/ מישור החוף

 

1

 

 

 

 

שבוע חפירות ארכיאולוגיות / ארכיאולוגיה של א"י/

תרבות חומרית בא"י

 

1

 

 

 

 

 

גיאוגרפיה היסטורית

 

1

 

 

 

מבוא לתולדות א"י בתקופת המקרא

 

1

 

 

 

סמינריון – תולדות א"י בימי בית שני, המשנה והתלמוד

 

2

 

 

 

 

מבוא לתולדות א"י בימי הביניים

 

1

 

 

 

עליה והתיישבות במדינת ישראל

 

 

1

 

 

ירושלים לדורותיה

 

 

2

 

 

החי והצומח של ארץ ישראל

 

 

2

 

 

מלחמות ישראל

 

 

1

 

 

ארץ ישראל בראי הספרות בעת החדשה

 

 

1

 

 

א"י בהלכה ובמחשבה

 

 

 

1

 

מתודיקה של לימודי ארץ ישראל

 

2*

 

 

 

קמפוסים**

 

 

 

 

 

סיורים חד-יומיים ***

 

 

 

 

 

                                סה"כ

9

9

7

1

26

*לימודי חינוך

**קמפוסים (3 ימים + יום מבואות) :     קמפוס צפון / דרום - חובה 2

                                                      קמפוס ירושלים       - חובה 2

*** סיורים חד-יומיים: חובת השתתפות ב- 9 ימי סיור לאורך התואר , וכן חובת הדרכה באחד הסיורים בכל שנה.