ההתמחות ללשון העברית - תכנית הלימודים

תואר ראשון נשים, קמפוס אלקנה

 

שנה א

שנה ב

שנה ג

שנה ד

 

ניקוד למתמחות

2

 

 

 

 

תולדות הלשון העברית

1

 

 

 

 

ערבית למתחילים

2

 

 

 

 

יסודות התחביר

1

 

 

 

 

הדרכה ביבליוגרפית

1

 

 

 

 

מבוא לבלשנות כללית

1

 

 

 

 

תורת ההגה 

 

1

 

 

 

כתיבה והבעה

 

1

 

 

 

תורת הצורות

 

1

 

 

 

לשון המקרא

 

1

 

 

 

לשון חכמים

 

1

 

 

 

ארמית מקראית

 

1

 

 

 

תחביר העברית החדשה

 

1

 

 

 

סמינריון בלשון

 

2

 

 

 

טקסטים בעברית החדשה

 

 

1

 

 

סמנטיקה ומילונאות

 

 

1

 

 

לשון ומגדר

 

 

1

 

 

לשון התקשורת

 

 

1

 

 

לשון התפילה

 

 

1

 

 

סוגות בשיח הכתוב

 

 

1

 

 

משקלי השם ודרכי תצורה

 

 

1

 

 

כתיבת הארץ - גילגולי שמות ומקומות בארץ ישראל

 

 

 

1

 

לשונן של כתובות עתיקות

 

 

 

1

 

מתודיקה להוראת הלשון העברית

 

2*

 

 

 

                                             סה"כ

8

9

7

2

26

* לימודי חינוך

 

חזרה להתמחות ללשון העברית