ההתמחות למחשבת ישראל - תכנית הלימודים

תואר ראשון נשים, קמפוס אלקנה

יסודו של תחום הדעת המכונה "מחשבת ישראל" הוא במקורות היסוד של היהדות – במחשבת התורה ובהגות חז"ל. בתקופה שבתר חז"ל, התקופה המכונה "ימי הביניים", נתגבשה "ההגות הקלאסית" של מחשבת ישראל, המתייחסת לבירור מהות היהדות ואמתותיה על רקע המפגש בין העולם הדתי לפילוסופיה הכללית. בעת החדשה חלו תמורות משמעותיות וההגות היהודית נתרחבה מעבר לתכניה של "ההגות הקלאסית" ומבחינות שונות, כגון במגוון כלי ביטוי ובמושאי החקר (החילון, הלאומיות, הציונות ועוד) ובטיב ההוגים (גם שאינם שומרי מצוות). העולם התרבותי המודרני המתחדש החל מעמיד במבחן התקפות את ההגות הדתית המסורתית תוך הצבת אתגרים אמוניים ורוחניים חדשים לאדם המאמין. בשל כך מתחייבת רכישת השכלה הגותית רחבה לצד יכולות חשיבה בניתוח תמורות תוך הפקת משמעויות, תוך שימוש בכלים ומושגים חדשים. יתר על כן, בעידן הפוסט מודרני דהיום מתעצמת האתגריות לאדם המאמין  בשל התאפיינות הפוסט מודרניות בשלילת כל אמות מידה לקביעת אמת אחת או עולם ערכים נכון יותר תוך לגיטימציה לפרש מחדש הכול.

לאור הנ"ל נדרשת הכשרה מחשבתית המקנה דרכים וכלי התמודדות רלוונטיים, ובעיקר המכוונת לעיצוב עצמי של הלומדים לאימוץ גישת הכלת מגוון גישות תוך רכישת יכולות מסוגלויות בגיבוש מענה הולם לאתגריה המחשבתיים של תקופתנו, לצד הענקת כלים הולמי תקופה לצמיחה רוחנית אישית בגיבוש הזהות האמונית והשקפת עולם, שלה כמורה ובעתיד תלמידיה.

מטרת ההתמחות היא להכשיר מורה בעלת דמות ואישיות מחנכת, להוראת מחשבת ישראל בבית הספר העל יסודי (ז–י), כתחום ידע בעל משמעות חינוכית, דתית ואמונית, תוך סיוע לתלמיד בגיבוש זהותו האמונית והשקפת עולמו הדתית. לשם כך הלומדת תוכשר בשלושה מישורים: (1) תורני אמוני; (2) אקדמי השכלתי; (3) חינוכי הוראתי.

תכנית ההכשרה

מאפיינים: לימודי ההתמחות יתאפיינו בבחינת תורת חיים רלוונטית וחווייתית הנוגעת לעיצוב הזהות הדתית-אמונית. במסגרת ההתמחות תלמד הסטודנטית את מושגי היסוד של אמונת ישראל תוך הפנמת עקרונות היסוד של תורת ישראל והבנת מהות היהדות. הלימוד יעניק ללומדת כלי ניתוח וחשיבה שיעצימו את היכולת ללימוד עצמי במקורות המחשבה היהודית לצורותיה ואת היכולת לדון בבעיות עיוניות אקטואליות לאור מקורות היהדות. התכנית תכלול לימוד יצירות, הוגים ושיטות לתקופותיהן, סוגיות יסוד ונושאים תוך ניתוח טקסטים ורכישת מיומנויות חקר.  

                            

 

שנה א

שנה ב

שנה ג

שנה ד

 

מבוא למחשבת ישראל ופילוסופיה

2

 

 

 

 

תולדות המחשבה היהודית בימי הביניים והשלכותיה בעת החדשה

2

 

 

 

 

מחשבת המקרא ופרשנות הגותית

1

 

 

 

 

מחשבת חז"ל בהלכה ובאגדה

1

 

 

 

 

ספר הכוזרי

2

 

 

 

 

סמינריון במחשבת ישראל

 

2

 

 

 

ספר חובות הלבבות

 

1

 

 

 

אגרות הרמב"ם

 

1

 

 

 

מבוא לתורת החסידות

 

2

 

 

 

מבוא לתורת הקבלה

 

1

 

 

 

סוגיות באמונה

 

1

 

 

 

מחשבת הרב קוק

 

2

 

 

 

מבוא להגות הרמב"ם

 

 

1

 

 

תולדות המחשבה היהודית בעת החדישה (המאה העשרים)

 

 

2

 

 

הפרשנות הפילוסופית למקרא בימי הביניים

 

 

1

 

 

שיטת המוסר במשנת מהר"ל

 

 

2

 

 

תורת המידות – הרב קוק

 

 

 

1

 

קורס בחירה

 

 

 

1

 

מתודיקה להוראת מחשבת ישראל

 

 2*

 

 

 

                                    סה"כ

8

10

6

2

26

 

 

* לימודי חינוך

 

חזרה להתמחות למחשבת ישראל