ההתמחות לספרות

ההתמחות לספרות במכללת אורות ישראל גיבשה מסלול לימודים חווייתי הנשען על ידע בתורת הספרות בשילוב עם עולם ערכים תורני, מוסרי והומני.
בעולם של תמורות וטלטלות עזות, בעידן של תנועות פוסט מודרניסטיות כלליות ובעיות ביטחוניות מקומיות, יש בכוחה של הספרות בתיווכה של מורה מבינה, קשובה ותומכת לתת מענה לתחושות הבלבול והמבוכה של בני נוער, ולנהל דיאלוג פתוח עם תלמידים סביב נושאים בעייתיים העולים תוך כדי לימוד היצירות.
באמצעות המפגש עם מגוון יצירות ספרותיות מבטא התלמיד בבית הספר את קשייו, לבטיו וחרדותיו. באמצעות דיון והנחיה של המורה הוא מגבש את זהותו, את ה"אני מאמין" שלו. שיעורי הספרות ירחיבו את עולמם של הלומדות, יעמיקו את המודעות העצמית, את הרגישות לזולת ויטפחו את החוויה האסתטית של התלמידים.
בהתמחות לספרות מכשירים את הסטודנטיות להוראת ספרות בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה מבחינה מקצועית ומבחינה פדגוגית.
מבחינה מקצועית התכנית מקנה ידע ובקיאות בתורת הספרות על רבדיה השונים: התייחסות ליוצרים, לז'אנרים, לתקופות היסטוריות ולתהליכים חברתיים-תרבותיים המשתקפים ביצירות. הקורסים המגוונים מפגישים את הסטודנטית עם מבחר של יצירות מהקלאסיקה ומספרות בת זמננו, יצירות מארון הספרים היהודי בצד יצירות מהספרות העברית המודרנית. הסטודנטית תיחשף גם לזרמים השונים באמנות ולזיקה בין הספרות לאמנות.
מבחינה פדגוגית התכנית מספקת אסטרטגיות למידה מגוונות המותאמות לאוכלוסיות יעד שונות. המתודות השונות מעמיקות את הניתוח האינטלקטואלי ומעודדות את החוויה הריגושית. מושם דגש מיוחד על כתיבה יצירתית המובילה לדרכי מבע מגוונות ועל הפוטנציאל התרפויטי של הטקסט הספרותי. יש בכוחם של שני תחומים אלו ליצור מעורבות אישית כלפי היצירה הספרותית, להעמיק את המודעות העצמית ולגבש תפיסת עולם אמונית והומנית.

החוג לספרות במכללת אורות ישראל מכשיר מורות לספרות עם ידע ועם "נשמה".


 

נושאי הלימוד

הלימודים במכללת אורות ישראל מבוססים על ארבעה תחומים: לימודים תורניים, לימודים כלליים ,עבודה מעשית

ולימודים דיסציפלינריים - קורסים לדוגמא :

נוסף על הפן האקדמי והפן הפדגוגי ההתמחות לספרות היא התמחות חווייתית, תוססת וגדושה בפעילויות מעשירות מעבר לתכנית הלימודים הפורמלית:
•    מדרש ספר – "דורשים" ספר הנמצא בכותרות;
•    סיפורו של מקום – סיורים לימודיים סביב מקומות וגיבורים ספרותיים;  
•    הצגות תאטרון – היכרות עם הדרמה שעל הבמה;
•    תערוכות – ביקור בליווי הדרכה;
•    ימי עיון – רב שיח בנושאים שעל סדר היום.

 

תכנית הלימודים של ההתמחות

שם:
ד"ר ראובן טבול
טלפון:
052-6071773
דוא"ל:
rtabull@gmail.com