ההתמחות לתושב"ע - תכנית הלימודים

תואר ראשון נשים, קמפוס אלקנה

ההתמחות לתורה שבעל פה נועדה להכשיר מורה אקדמית במקצועות המשנה וההלכה בבית הספר העל יסודי (ז–י) בחמ"ד. מטרה זו נחלקת לשלוש מטרות משנה: (1) בקיאות בתחומי ההוראה במשנה ובהלכה; (2) גישה לשאלות הלכתיות, היסטוריות, ספרותיות ופרשנות של ספרות התורה שבעל פה כפי שנידונו במחקר האקדמי; (3) למידה עצמאית והתמודדות עם ידע חדש.

פירוט דרישות ההתמחות

הקורסים בנויים בארבעה מעגלים:
•    מעגל ראשון: קורסי המבוא, המציגים את גישות חז"ל ליישום התורה שבכתב, יסודות עיוניים להבנה, ודרכי החקירה של מקצוע התורה שבעל פה;
•    מעגל שני: קורסי ההלכה וקורסי המשנה, העונים על הצורך לרכישת בקיאות וכלי למידה בעולם ההלכה וכן בתחום המשנה;
•    מעגל שלישי: סדנאות לימוד במסגרת בית מדרשית, הנועדות לפתח כלים ללמידה עצמית בתורה שבעל פה;
•    מעגל רביעי: קורסי הוראה ועבודה מעשית, העונים על הצורך באינטגרציה בין הדיסציפלינה וחקירתה ובין מעשה הוראה.
 

 

תכנית לימודי תורה שבעל פה

 

 

שנה א

שנה ב

שנה ג

שנה ד

 

מושגים בתורה שבעל פה

1

 

 

 

 

תקופת התנאים והאמוראים וספרותה

1

 

 

 

 

תקופת הגאונים והראשונים וספרותה

1

 

 

 

 

הלכות ברכות

1

 

 

 

 

הלכות תפילה

1

 

 

 

 

האשה ביהדות במעגלי החברה

1

 

 

 

 

תפילה וברכות במשנה 

1

 

 

 

 

ארץ ישראל ומצוותיה במשנה 

1

 

 

 

 

המטבח המודרני בהלכה

 

1

 

 

 

המועדים בהלכה

 

1

 

 

 

הלכות שבת

 

1

 

 

 

המשפחה היהודית בהלכה: בניית התא הזוגי

 

1

 

 

 

מלאכות שבת במשנה 

 

1

 

 

 

המועדים במשנה 

 

1

 

 

 

סמינריון בתושב"ע

 

2

 

 

 

ארץ ישראל ומדינת ישראל בהלכה – סוגיות אקטואליות

 

 

1

 

 

מצוות בין אדם לחברו

 

 

1

 

 

סוגיות ברפואה והלכה

 

 

1

 

 

סוגיות בדיני ממונות

 

 

1

 

 

פרקי אבות

 

 

1

 

 

סוגיות נבחרות במשנה

 

 

1

 

 

מספרות השו"ת

 

 

2

 

 

סוגיות הלכתיות בחינוך

 

 

 

1

 

טקסטים בספרות הרבנית

 

 

 

1

 

מתודיקה להוראת תורה שבעל פה

 

2*

 

 

 

סה"כ:

8

8

8

2

26

 

 

* לימודי חינוך

 

 

חזרה להתמחות לתושב"ע