הוראת היסטוריה - תואר שני - נשים - קמפוס אלקנה

פרופ' בן ציון רוזנפלד
ראש התוכנית

אודות התוכנית:

להשלים ....

מטרת התכנית:

התכנית מיועדת להרחבת הידע בהיסטוריה, תוך שימת דגש על ההיסטוריה היהודית. בתכנית יושם דגש על היבטי המחקר המדעי וכליו שיקנו ללומדת ארגז כלים לטובת הלמידה וההוראה. כל זאת בלמידה דו צדדית של פיתוח הידע והחשיבה של הלומדות, על ידי קשרים והדרכה בין המרצים והלומדות.
מוקד חשוב בתכנית הוא מוקד דרכי הוראת ההיסטוריה. הלומדות ירכשו פדגוגיה ודרכי הוראה מתקדמים, כולל שימוש בטכנולוגיות חדישות. הלומדות ירכשו ארגז כלים משוכלל לפיתוח יכולות למידה והוראה מיטביים בשדה החינוך של  המאה ה-21.  

תכנית הלימודים:

הלימודים כוללים קורסים פרונטליים, קורסים מקוונים וסדנאות
היקף הלימודים: 18 ש"ש

מבנה הלימודים:

יום לימודים – יום רביעי, לימודי ערב
יום לימודים אחד בשבוע, בשעות אחה"צ, 13:50–19:40.
שנה א – שני סמסטרים, סמסטר קיץ וקורסים מתוקשבים.  
שנה ב- סמסטר א וקורסים מתוקשבים.

תנאי קבלה:

תעודת הוראה
 תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה
ריאיון אישי
מכתב המלצה

שכר לימוד:

•    דמי רישום: 350 ₪. ישולמו במועד קביעת הריאיון.
•    200% שכר לימוד אוניברסיטאי למשך כל התכנית, כ – 28,000 ₪. 100% שכר לימוד בכל שנה.
•    שכר לימוד בשנה"ל תש"פ  עמד על 13,603 ₪ ומתעדכן בכל שנה על ידי משרד החינוך.
•    תשלומים נלווים: 400 ₪ (עבור ביטוח תאונות, שמירה ושרותי מחשוב).

אופן התשלום:

ניתן לשלם באתר המכללה  בכרטיס אשראי (הוראת קבע/עסקה בתשלומים).
מקדמה ע"ס 1,500 ש"ח (ע"ח שכ"ל) לתשלום לאחר קבלה ללימודים, על מנת להבטיח מקומך.
•    אפשרות לקבלת החזר שכ"ל ממשרד החינוך לזכאים
•    מוכר ללימודים בשנת שבתון
•    פרטים אודות מדור שכ"ל בקישור

נוהלי הרשמה:

1.    שיחת יעוץ טלפונית עם יועצת לימודים  039061200
2.    שליחת המסמכים הבאים למשרד למייל: ponim@orot.ac.il
•    טופס רישום
•    אישור סיום תואר ראשון + גיליון ציונים
•    תעודת הוראה + גיליון ציונים
•    מכתב המלצה על עבודה חינוכית ע"י סמכות מקצועית

3.    תיאום מועד לריאיון קבלה
יש להגיע עם תעודות מקוריות + טופס רישום מלא + 1 תמונות פספורט

4.    תשלום דמי רישום  במזכירות רישום ע"ס 350 ₪