הוראת מקרא וספרות חכמים - קמפוס רחובות

תואר שני בהוראת מקרא וספרות חכמים-מסלול גברים
שם:
הרב יהונתן אביב - מרכז התוכנית
טלפון:
08-9485627
דוא"ל:
yaviv@orot.ac.il
גב' שרה מונק
מזכירות תואר שני
טלפון:
08-9485673
כתובת דוא"ל:
sara-m@orot.ac.il
גב' לירן כהן
מזכירות תואר שני
טלפון:
08-9485622
כתובת דוא"ל:
liran@orot.ac.il

מטרת התכנית
התכנית להוראת מקרא וספרות חכמים מקנה לבעלי תואר ראשון הרחבה והעמקה של ידיעותיהם בתחומי התנ"ך וספרות חז"ל. הידע הבין-תחומי יתרום לידיעותיו של הסטודנט וליכולתו לתכלל ידע זה עם ההוראה בתחומי היהדות השונים.


מבנה הלימודים:
(לימודים בקמפוס במשך שנת לימודים אחת)
תכנית ערב
ימי רביעי בין השעות : 21:50-16:00 + סמסטר קיץ מרוכז
תכנית יום שישי
ימי שישי בין השעות : 13:00-8:30 + סמסטר קיץ מרוכז


תנאי הקבלה:
• תואר ראשון ותעודת הוראה בממוצע 80 ומעלה
• ראיון קבלה
• אנגלית לתואר ראשון


מסמכים לרישום:
יש לשלוח ללירן כהן במייל liran@orot.ac.il או בפקס 08-9485644
את המסמכים הבאים:
• תואר ראשון + גיליון ציונים מלא
• תעודת הוראה + גיליון ציונים מלא
• מכתב המלצה חתום מאיש חינוך
• צילום ת"ז
• תמונת פספורט


שכר לימוד דו-שנתי:
(הסכומים המצוינים עפ"י שנה"ל תשפ"א ויתעדכנו בהתאם להנחיות משה"ח ומל"ג)
• דמי רישום בסך 350 ש"ח - בשנה הראשונה.
• שכר הלימוד הינו אוניברסיטאי בהתאם ל-% ,100כ- 13,800ש"ח - בכל שנה.
• לימודי השלמה (לחייבים) – לפי ש"ש.
• אגרות (עבור שירותים נלווים) בסך 420ש"ח - בכל שנה.


*הלימודים מוכרים לצורך מענק שעות והחזרי שכ"ל ממשרד החינוך
ולמורים בשנת שבתון
 

חדש! למידה היברידית !
למידה דיגיטלית חדשנית- 4 DIGITAL LEARNING

אחת לארבעה שבועות ,בשבוע אחד בכל חודש תתקיים למידה מרחוק החל משנה״ל תשפ״ב 

 

קישור לרישום מקוון - לחץ כאן 

קישור לריכוז מפגשי הzoom  לתואר שני  תשפ"ב -לחץ כאן 

לוח אקדמאי: לצפייה בלוח האקדמי תשפ"ב  - לחץ כאן 

מערכת שעות : לצפייה במערכת השעות תשפ"ב- יום ד  - לחץ כאן

                      לצפייה במערכת השעות תשפ"ב- יום ו  - לחץ כאן

 

רשימת הקורסים והסילבוסים :