הוראת מקרא וספרות חכמים - קמפוס רחובות

תואר שני בהוראת מקרא וספרות חכמים-מסלול גברים
שם:
הרב יהונתן אביב - מרכז התוכנית
טלפון:
08-9485627
דוא"ל:
yaviv@orot.ac.il
גב' שרה מונק
מזכירות תואר שני
טלפון:
08-9485673
כתובת דוא"ל:
sara-m@orot.ac.il
גב' לירן כהן
מזכירות תואר שני
טלפון:
08-9485622
כתובת דוא"ל:
liran@orot.ac.il

מטרת התכנית
התכנית להוראת מקרא וספרות חכמים (תנ"ך ותורה שבעל פה) מקנה לבעלי תואר ראשון הרחבה והעמקה של ידיעותיהם בתחומי התנ"ך וכתבי חז"ל. הידע הבין-תחומי יתרום לידיעותיו של הסטודנט וליכולתו לתכלל ידע זה עם ההוראה בתחומי היהדות השונים.

קורסים
התכנית במקרא וספרות חכמים כוללת קורסים בתנ"ך, כדוגמת דמויות מן המקרא בראי פרשנים, הפרשנות לדורותיה, ועוד; קורסים בתורה שבעל פה, כדוגמת עולם האגדה, רפואה והלכה, ריאליה תלמודית, ועוד; קורסים המשלבים תנ"ך ותורה שבעל פה: פרשנות הלכתית על התורה, בין הגות ופרשנות, ספרות בית שני וספרות חז"ל, וכדומה; קורסים המשלבים היסטוריה ותנ"ך ו/או תורה שבעל פה: בתי כנסת, מקוואות ובתי עלמין עתיקים, כתובות עתיקות; קורסי חינוך.

פרטי התכנית
התכנית לתואר שני במקרא וספרות חכמים היא דו-שנתית (חד-יומית).


הלימודים מתקיימים באווירה ביתית תומכת ובדיבוק חברים:

בימי ד' או  ו' לגברים בקמפוס רחובות.

 

היקף הלימודים
 18 ש"ש. יום בשבוע  ב-3 סמסטרים.( ניתן  לסיים את הלימודים הפרונטלים  בשנה אחת. 

 

תכנית רגילה - ימי רביעי בבוקר בין השעות 16:30-9:30

סה"כ לימודים פרונטליים בקמפוס במשך שנה (וימים מרוכזים בקיץ).

במהלך שנה ב' – 1 סמינריונים ו-6 קורסים מקוונים.

 

תכנית ערב – ימי רביעי בין השעות 21:50-16:00

סה"כ לימודים פרונטליים בקמפוס במשך שנה וחצי כולל ימים מרוכזים בקיץ. (כולל 2 סמינריונים ו-2 קורסים מקוונים.)

 

תכנית יום שישי (תלוי הרשמה)  – ימי שישי בין השעות 13:00-8:30. בשנה א' ישנם 4 *מחזורי לימוד וסמסטר קיץ,

ובשנה ב' ישנם 2 מחזורי לימוד. סה"כ לימודים פרונטליים בקמפוס במשך שנה וחצי, וכן 2 סמינריונים ו-2 קורסים מקוונים.

*מחזור – 9 מפגשים

 

 
שכר לימוד 

  100% שכ"ל אוניברסיטאי בכל שנת לימודים.  כ-13800 ש"ח לכל שנה.

 אפשרות לקבלת החזר  שכ"ל ממשרד החינוך לזכאים.

תנאי קבלה
תואר ראשון ותעודת הוראה בממוצע ציונים 85, שלוש שנות ניסיון בחינוך ועמידה בוועדת קבלה.

 

 

לוח אקדמאי: לצפייה בלוח האקדמי - לחץ כאן 

מערכת שעות : לצפייה במערכת השעות תשפ"א - לחץ כאן

 

רשימת הקורסים והסילבוסים :