היחידה לקידום הוראה במכללת אורות ישראל, קמפוס אלקנה

משנת תשע"ט פועלת במכללה יחידה לקידום הוראה

ששמה לה ליעד להמשיך לקדם את דרכי ההוראה והערכה של סגל המכללה,

וזאת על מנת לטייב את הלמידה של הסטודנטים ולהוות עבורם דוגמא (מודלינג)

להוראה משמעותית ואפקטיבית.

בראש היחידה עומד הרב ד"ר משה רחימי, הדיקן האקדמי של המכללה.

ד"ר נעמה בינדיגר היא רכזת היחידה.

הרב ד"ר משה רחימי
דיקן אקדמי
טלפון:
03-9061301
כתובת דוא"ל:
dekan@orot.ac.il
ד"ר נעמה בינדיגר
רכזת היחידה
טלפון:
03-9061307
כתובת דוא"ל:
naamabin8@orot.ac.il

פעולות היחידה:

 1. ארגון יום הערכות בתחילת השנה וערב שיח סגל באמצע השנה, בשיתוף כל סגל המכללה.
 2. ארגון מפגשי למידה לסגל בנושאים של דרכי הוראה והערכה עדכניות ומקצועיות.
 3. יצירת תיאומים ושיתופי פעולה בין מרצים בקורסים מקבילים, נושקים או עוקבים.
 4. ליווי קהילות עמיתים לומדות מסגל המכללה.
 5. ליווי אישי למרצים ביישום הנלמד במפגשי הלמידה לסגל ובנושאים נוספים לפי בקשתם.
 6. אקלום וליווי מרצים חדשים הנכנסים לסגל המכללה.
 7. מעקב אחרי משובי ההוראה שממלאים הסטודנטים, ובחינת העולה מתוכם.
 8. ליווי וסיוע למרצים בפיתוח ויישום יוזמות שלהם. 

 

דגשים בעבודת היחידה בשנה"ל תש"ף:

בשנה זו אנו נעשה מאמץ מוגבר להתאמת מועדי מפגשי הלמידה לסגל ללוח הזמנים של המרצים השונים, ולליווי המרצים ביישום הנלמד באופן אישי במהלך השנה כולה.

השנה הלמידה והלווי ביישום מתמקדים בנושאים הבאים:

 1. כתיבת מבחנים מקצועית.
 2. למידה מבוססת פרויקטים (PBL).
 3. פיתוח קורסים מקוונים באופן מיטבי, בשיתוף פעולה עם היחידה ללמידה מתוקשבת בראשות מר שלמה זלביץ.
 4. דרכי הוראה נוספות: פיתוח למידה עצמית, הוראה בשילוב טכנולוגיה, הוראה מתוך עולמו של הלומד, הוראה בכיתה גמישה, בכיתה חכמה ועוד.

בנוסף יתקיים השנה סיור של הסגל לבי"ס חדשניים, שיח בין סגל המכללה לבוגרות המכללה על דמות הבוגרת וצרכי ההכשרה העדכניים, הקמת צוותי חשיבה מתוך הסגל לליבון נושאים שונים, ועוד ועוד.

לכל הצעה, בקשה או שאלה ניתן לפנות ליחידה לקידום הוראה