הכנס הארצי השני לתושבע"פ

בקמפוס רחובות ובקמפוס אלקנה

הכנס הארצי השנתי לתורה שבעל פה יתקיים השנה בתאריכים ב' בסיון בקמפוס אלקנה ובתאריכים ו-ז' בניסן בקמפוס רחובות.

לטופס הרשמה מקוון לכנס