המסלול לחינוך מיוחד - מוקד שלב"ר

תואר ראשון נשים, קמפוס אלקנה

תכנית לימודי שלב"ר – שילוב הילד עם הצרכים המיוחדים בכיתה רגילה

 

 

שנה א

שנה ב

שנה ג

שנה ד

 

סמינריון בדרכים בהוראת הקריאה

2

 

 

 

 

מהות החינוך מיוחד

1

 

 

 

 

מבוא ללקויות למידה

1

 

 

 

 

התפתחות סנסו-מוטורית נורמלית

1

 

 

 

 

התפתחות שפה

1

 

 

 

 

דידקטיקה לחינוך מיוחד

1

 

 

 

 

פסיכולוגיה א

1

 

 

 

 

מתודיקה להוראת חשבון

2

 

 

 

 

סטטיסטיקה ושיטות מחקר

2

 

 

 

 

מוזיקה ככלי להוראה

 

1

 

 

 

ספרות ילדים

 

1

 

 

 

משחק ודרמה בחינוך המיוחד

 

1

 

 

 

ASD (לקויות על הרצף)

 

2

 

 

 

הוראה מותאמת ללקויי למידה

 

1

 

 

 

לקויות שמיעה

 

1

 

 

 

מוגבלות שכלית

 

1

 

 

 

התמודדות התלמיד עם בעיות רגשיות ונפשיות

 

1

 

 

 

אסטרטגיות למידה

 

1

 

 

 

מתודיקה להוראת יהדות

 

1

 

 

 

משמעת ועיצוב התנהגות בחינוך המיוחד

 

1

 

 

 

שלב"ר (אקדמיה כיתה)

 

 

1

 

 

ספרותרפיה ככלי פדגוגי

 

 

1

 

 

לקויות למידה – אבחון וטיפול

 

 

2

 

 

ליקויי חשבון

 

 

1

 

 

פיתוח ועיצוב מרחבי למידה (אקדמיה כיתה)

 

 

1

 

 

פסיכולוגיה ב

 

 

2

 

 

תכניות לימודים בחינוך מיוחד והכנת תל"א

 

 

2

 

 

פרויקט דידקטי מחקרי

 

 

2

 

 

תקשורת תומכת חלופית (תת"ח)

 

 

1*

 

 

LPAD

 

 

 

1

 

חינוך לתנועה

 

 

 

1

 

לקויות ראייה

 

 

 

1

 

ליקויי כתיבה

 

 

 

1

 

העשרה אינסטרומנטלית

 

 

 

1

 

אוכלוסיות מורכבות בחינוך המיוחד

 

 

 

1

 

 

12

12

12

6

42

 

*     לימודי מחשב – פדגוגיה משלבת תקשוב