הסבת אקדמאים להוראה

בשביל העתיד שלך ובשביל דור העתיד 

הסבת אקדמאים להוראה

במכלת אורות ישראל

קמפוס מורשת יעקב ברחובות

מיטל