דף הבית

הרשמה להסבת אקדמאים להוראה (גברים)- בקמפוס רחובות 

מה הם תנאי הקבלה?
  • תואר ראשון בציון 70 לפחות לבעלי תואר אקדמי ראשון בתחום מדעי הטבע, מדעי החיים, והמדעים המדויקים.
  • תואר ראשון בציון 75 לפחות לבעלי תואר ראשון בתחומים אחרים.

 

איך נרשמים?

שלב א :

פנייה ישירה למזכירות רישום תואר ראשון 

מיטל משרד- 08-9485620, דוא"ל - [email protected]

נירית:(מתמטיקה/אנגלית/לימודי המשך) -משרד 08-9485627, דוא"ל - [email protected]l

שלב ב :

לאחר הפנייה למזכירות הרישום - יש לשלוח: תואר ראשון וגיליון ציונים.

שלב ג:

מתאמים מועד לראיון קבלה ולאחר מכן יש להשלים מסמכים ותשלום דמי רישום . 

כיצד משלמים דמי רישום?

דמי רישום ניתן לשלם דרך הקישור המקוון / מחלקת שכר לימוד.

כיצד משבצים את הקורסים?

בניית מערכת אישית מול יועץ הלימודים בהתאם להכרה בלימודים קודמים.

למי פונים בכל נושא הקשור לרישום ?

פנייה ישירה למזכירות רישום תואר ראשון 

מיטל: משרד- 08-9485620, דוא"ל - [email protected]

נירית (מתמטיקה/אנגלית/לימודי המשך): משרד- 08-9485627, דוא"ל - [email protected]

למי פונים במהלך הלימודים?

מזכירות תואר ראשון : דור אלול -08-9485677, [email protected]

תקשוב ומודל: [email protected]

מחלקת בחינות: נחשוני אריאל-08-9485692, [email protected]

מדור גביה: כהן מיכל - 08-9485613, [email protected]

ברכה מזוז - 08-9485695, [email protected]

התקשרו למזכירות רישום יחזרו אליכם בהקדם.

מיטל