דף הבית

הרשמה לתואר ראשון - גברים בקמפוס רחובות 

מה הם תנאי הקבלה?

ממוצע משוקלל של ציוני הבגרות  92 לפחות.

למדעי הרוח: 5-4 יח"ל אנגלית, 5 יח"ל במקצוע מוגבר .

למדעי הטבע: 5-4 יח"ל אנגלית, 5-4  יח"ל מתמטיקה, 5 יח"ל  במקצוע מדעי מוגבר.

לבעלי ממוצע בגרות נמוך מ 92

ניתן להתקבל על סמך בחינה פסיכומטרית ובגרות, בציון משולב של 540 לפחות.

איך נרשמים?

שלב א :

פנייה ישירה למזכירות רישום תואר ראשון 

מיטל משרד- 08-9485620, דוא"ל - meitaly@orot.ac.il

נירית:(מתמטיקה/אנגלית/לימודי המשך) -משרד 08-9485627, דוא"ל - nirit@orot.ac.il

שלב ב :

לאחר הפנייה למזכירות הרישום - יש לשלוח: תעודת בגרות, גיליון ציונים, וציון מבחן פסיכומטרי.

שלב ג:

מתאמים מועד לראיון קבלה ולאחר מכן יש להשלים מסמכים ותשלום דמי רישום . 

כיצד משלמים דמי רישום?

דמי רישום ניתן לשלם דרך הקישור המקוון / מחלקת שכר לימוד.

למי פונים בכל נושא הקשור לרישום?

פנייה ישירה למזכירות רישום תואר ראשון 

מיטל: משרד- 08-9485620, דוא"ל - meitaly@orot.ac.il

נירית (מתמטיקה/אנגלית/לימודי המשך): משרד- 08-9485627, דוא"ל - nirit@orot.ac.il

כיצד משבצים את הקורסים?

המערכת הינה מובנית והשיבוץ לסטודנט בשנה א - נעשה על ידי -היועץ הוירטואלי- ראה סרטון.

שנה ב : בהתיעצות עם יועצי הלימודים :

שי ספדאל: 08-9485641, shayp@orot.ac.il

רועי ביתן: 08-9485623, roeib@orot.ac.il

אילון פרג: 08-9485619,  eilon@orot.ac.il

למי פונים במהלך הלימודים?

מזכירות תואר ראשון : דור אלול -08-9485677, office@orot.ac.il

תקשוב ומודל: tikshuvr@orot.ac.il

מחלקת בחינות:נחשוני אריאל-08-9485692, arieln@orot.ac.il

מדור גביה: כהן מיכל - 08-9485613, michal@orot.ac.il

                 ברכה מזוז - 08-9485695, bracha@orot.ac.il

 

התקשרו למזכירות רישום יחזרו אליכם בהקדם.

מיטל