התכנית להכשרת מנהלים בחינוך - קמפוס רחובות

יחודה של התכנית להכשרת מנהלים במכללת אורות ישראל

במסגרת ההכשרה פיתחנו מסגרת של לימוד ייחודי שתפקידו להעצים ולאפשר למנהל להתמודד עם הסוגיות המייחדות את החינוך הממ"ד. העיסוק בנושא יהיה הן במישור העיוני ויכלול העמקה בסוגיות ערכיות וניהוליות דיון וסדנאות אשר יבססו את הידע והיכולת להתמודד ערכית עם תפקידי המנהל בחינוך הממ"ד והן בסוגיות מעשיות בניתוח אירועים וסימולציה המאפשרים רכישת כלי ניהול המייחדים מנהל בחינוך הממ"ד וכל זה עם אימון אישי יהודי לפיתוח הזהות האישית ממבט של אמונה .

הרישום לתוכנית דרך אתר מכון אבני ראשה: www.avneyrosha.org.il

חוזר מנכ"ל על קורס המנהלים 

להלן דוגמא לנושאים שילמדו בקורס:

החמ"ד - אידיאולוגיה או פרקטיקה
בקורס זה יעסקו הסטודנטים בשאלות הנוגעות לתפקידו ולתפקודו של המנהל לאור מקורות ישראל, תוך תכלול רכיבי מקורות ישראל: תנ"ך, תושב"ע-הלכה ומחשבת ישראל לדורותיה. זהותו המקצועית של מנהל בחמ"ד מחייבת כי במקביל ולצד הכרתו את מערכות החוקים, התקנונים וה'חוזרים' הממלכתיים, ייחשף למשנתה של יהדות באותן סוגיות, כך שידע לבחון, להסיק ולהקיש מתוכן על תפקידו ותפקודו. מלאכת האיזון בין רכיבי חוק ונוהג מזה והלכה והגות מזה, ובעיקר השלכתם למעשה על שאלות 'בוערות', אינה מלאכה קלה והיא מחייבת ידע, רגישות ובעיקר יכולת אינדוקטיבית ודדוקטיבית.
ניהול חינוכי בחמ"ד - חזון מדיניות ומעשה
האידיאולוגיה מציבה בפנינו ערכים, בעוד שהמעשה מציב בפנינו ריאליה, בדרך כלל פחות אוטופית. יש שנפתולי הביורוקרטיה יוצרים גבולות המקלים על מלאכתו של המנהל, ויש שהוא נקלע לסיטואציות מורכבות ורגישות. מתח זה כמעט מובנה במלאכת הניהול. המנהל בחמ"ד מוצא אפוא את עצמו תדיר נתון במטוטלת החזון מזה והיומיום המאותגר על ידי המדיניות  הארצית מזה. מקורות ישראל עשויים וצריכים להוות עבורו משאב מעצים. הקורס ייתן כלים בידי פרח הניהול לגישור על הפער שבין החזון ליישום , מנקודת מבטו של המנהל.
האימון האישי
מנהל הוא מנהיג, אשר בכוח מנהיגותו, מסוגל להוביל את צוותו, תלמידיו וקהילתו למנהיגות עצמית של חייהם. מנהיגות שתאפשר להם ביושר לגלות את ייחודם האישי והיכולות המגוונות הטמונים בהם מבוראם, לחיות על פיהם ולעצב את מציאות חייהם. האימון היהודי ממוקד בפיתוח כשרון החיים של האדם: האמון - האמונה, מאפשר לפתח על 'קרקע' זו, מערכת יחסים עמוקה ומצמיחה, המבוססת על פיתוח יחסי אמון ויושרה פנימית.