התמחות בהוראת מדעי הטבע והחיים

פרופ׳ שמואל שטרנקלר
ראש החוג

ההתמחות בהוראת מדעי הטבע והחיים במכללת אורות ישראל נועדה להכשיר מורות מקצועיות ברמה גבוהה במקצועות הביולוגיה, הפיזיקה והכימיה, במתכונת חד-חוגית במסלול העל-יסודי (כיתות ז-י), לחטיבת הביניים. 


הצורך הנדרש והביקוש הגבוה למורות מקצועיים למדעים, הביא את המכללה בקמפוס אלקנה, לפתוח בהתמחות ייחודית זו כדי להכשיר מורות איכותיות מתוך השקפה של תורה ומדע.


הלומדות בהתמחות זו יזכו להכשרה וידע נרחב בחומר המדעי בביולוגיה, בפיזיקה ובכימיה. 
הלימודים יתאפיינו בעומק מדעי מאתגר, לצד ניסויים ושיעורי מעבדה ברמה גבוהה בשיתוף במכוני מחקר חיצוניים. נוסף לכך, הסטודנטיות ישתתפו בסיורים לימודיים לשם העשרת עולמם המדעי ויתנסו בהוראה במסגרת עבודה מעשית בכיתות ז-י בהנחיית מדריכות פדגוגיות מנוסות.

מדעים - אלקנה