התמחות לאנגלית - תכנית הלימודים

תואר ראשון נשים, קמפוס אלקנה

תכנית לימודי אנגלית

 

 

שנה א

שנה ב

שנה ג

שנה ד

 

Phonetics

1

 

 

 

 

Oral Proficiency 1

2

 

 

 

 

Written Proficiency 1

2

 

 

 

 

Pedagogical Grammar

2

 

 

 

 

Literature ­- Poetry , Drama

2

 

 

 

 

Topics in Phonology

1

 

 

 

 

Written Proficiency 2

 

2

 

 

 

Oral Proficiency 2

 

2

 

 

 

TEFL 456 and Curriculum Planning

 

  (2 )*

 

 

 

פדגוגיה משלבת תקשוב (באנגלית)

 

 1

 

 

 

Literature - Short Story, Novel

 

2

 

 

 

Introduction to Linguistics

 

1

 

 

 

Teaching Literacy

 

1

 

 

 

Seminar ELT to students with LD–theory

 

1

 

 

 

ELT to students with LD– practice

 

1

 

 

 

Second Language Acquisition and Multilingualism

 

 

1

 

 

Topics in Sociolinguistics

 

 

1

 

 

Language Assessment

 

 

1

 

 

TEFL 7–10

 

 

2

 

 

Games for EFL

 

 

1

 

 

Children's Literature (on-line)

 

 

1

 

 

Jewish Literature

 

 

1

 

 

Methodologies for Teaching Literature

 

 

1

 

 

Didactic Seminar

 

 

( 2)*

 

 

Promoting Oral Skills

 

 

1

 

 

Translation Skills or advanced course

 

 

 

1

 

מבחן הסמכה

+

+

+

 

 

                                    סה"כ

10

11

10

1

32

 

*   לימודי חינוך

 

ציון עובר בקורסי המיומנויות (Written Proficiency, Oral Proficiency) הוא תנאי להשתתפות בעבודה מעשית בשנה העוקבת.

 

בכל אחת משלוש שנות הלימוד הראשונות על הסטודנטית לעמוד בבחינת מיומנויות שפה (proficiency test) המשלבת קריאה, כתיבה, שיחה-דיבור ופרזנטציה.

 

מבחני הסמכה

שנה א – Proficiency Test 1

שנה ב – Proficiency Test 2

שנה ג – Proficiency Test 3

 

סטודנטיות בהתמחות לאנגלית פטורות מהקורס בלימודי חינוך: פרויקט דידקטי מחקרי

חזרה להתמחות לאנגלית