התמחות לשון עברית

סטודנטים בכל רמות ההוראה ובכל מקצועות ההוראה צריכים להיות מודעים למשלביה של לשון האם שהם מלמדים בה, ולא עוד אלא שהלשון העברית משמשת כמקצוע הוראה מיוחד הן בבית הספר היסודי והן בחטיבת הביניים.
כדי שהמתכשרים יהיו מוכנים להורות מקצוע לימודים זה הם חייבים לעמוד בשנת לימודיהם הראשונה בדרישות המחמירות של לימודי היסוד: תורת הניקוד, יסודות התחביר, הבעה עברית. העומדים בהצלחה בדרישות אלו בסוף שנת לימודיהם הראשונה יוכלו הלומדים במסלול יסודי להמשיך ולהתמחות בלשון עברית (בהיקף 15 ש"ש).
 
היקף לימודי לשון עברית:
1.      2 ש"ש - תלמיד במסלול העל-יסודי או תלמיד במסלול היסודי שאינו לומד את חטיבת לשון עברית ושסווג לרמה הגבוהה על פי הציון המסווג בלשון עברית.
2.      4 ש"ש - תלמיד במסלול העל-יסודי או תלמיד במסלול היסודי שאינו לומד את חטיבת לשון עברית ושסווג לרמה הבינונית על פי הציון המסווג בלשון עברית.
3.      6 ש"ש - תלמיד במסלול העל-יסודי או תלמיד במסלול היסודי שאינו לומד את חטיבת לשון עברית ושסווג לרמה הנמוכה על פי הציון המסווג בלשון עברית.
4.      15 ש"ש - "מתמחים בלשון עברית" - תלמיד במסלול יסודי שלומד 15 ש"ש לשון עברית כחטיבה בהתמחותו המשנית.