התפתחות מקצועית - אופק חדש - מידע נוסף

 

לטופס הרשמה מקוון לדרגות 7-9       לטופס הרשמה מקוון מורים וגננות חדשים

לטופס הרשמה מקוון - רחובות
 

שנת תשע"ח היא שנת מעבר למתווה החדש שבו יש אופציה ללימודים של 120 שעות במסגרת אקדמית( במקום 150 עד כה).
שנה א תהיה כבר במתווה החדש של 60 שעות
שנה ב-בשנת תשע"ח תהיה 75 שעות כדי להשלים את שנה א.

דרגה 7, היקף 120 שעות
שנה א-60 שעות (40 שעות לימודים פרונטליים, 20 שעות הנחיה אישית, קבוצתית ועבודה אישית).
רק לשנה הקרובה: שנה ב-75 שעות (45 שעות לימודים פרונטליים, 30 שעות הנחייה אישית, קבוצתית ועבודה אישית).
ההתמחות בדרגת קידום מ-6 ל-7 נועדה לפתח את היזמות החינוכית כאמצעי לפיתוח חשיבה חדשנית, רלוונטית ויישומית שמטרתה הסופית היא להשביח את עבודתו של המורה בכיתה ובבית הספר. בפיתוח היזמה החינוכית אפשר לכלול כל תחום פעילות חינוכית המתאים למורה ואשר אפשר ליישמו בשנת לימודים בית-ספרית, כמו פיתוח והפעלה של יחידת הוראה והוראתה, פיתוח והפעלה של תכנית התערבות חברתית בכיתה, טיפוח כישורי למידה בקרב תלמידים (במקצועות מסוימים או באופן כללי), פיתוח תכנית בית-ספרית בנושאי אקלים בית-ספרי, פיתוח מעורבות של תלמידים בקהילה ועוד.


דרגה 8, היקף 120 שעות
שנה א-60 שעות (45 שעות לימודים פרונטליים, 30 שעות הנחיה אישית, קבוצתית ועבודה אישית).
רק לשנה הקרובה: שנה ב-75 שעות (45 שעות לימודים פרונטליים, 30 שעות הנחיה אישית, קבוצתית ועבודה אישית).
פיתוח מקצועי של עובדי הוראה באמצעות התמחות בתהליך מחקרי. הפיכת אנשי ההוראה לקהילה לומדת וחוקרת אשר ערה לשינויים המתרחשים בסביבה החינוכית. שימוש בכלים רפלקטיביים בתהליך המחקרי יתרום ללימוד המורה החוקר במישור הידע שנצבר בתהליך המחקרי ותרומתו למסגרת החינוכית ולקהילה ובהיבט האישי של התפתחותו כאדם וכבעל מקצוע בתחום ההוראה.

דרגה 9, היקף 120 שעות  
הניסיון החינוכי והמקצועי המצטבר של מורים ותיקים הוא משאב חשוב למערכת החינוך , ניצול משאב זה באופן מושכל ומובנה יתרום רבות לכל אחד מן המורים אשר יזכו לקבל מן הידע של המורים הוותיקים. העברת הידע ,כרוכה בתהליכי חניכה מורכבים שדורשים מן הצדדים הבנה לא רק בתכנים המקצועיים, אלא גם בתהליכי הנחלת הידע ותהליך החניכה .
מטרת הפיתוח המקצועי לדרגה זו היא לפתח את הכישורים והמומחיות בתחום החונכות והליווי כך שבוגר תכנית ההכשרה יוכל לחנוך, לסייע ולהעצים ממלאי תפקיד אחרים - בתפקידי ריכוז, ניהול, הנחייה, הדרכה, ליווי, הדרכה והובלה – בשלבי כניסתם לתפקיד ובמהלכו, לפי העניין והצורך.
הבניית תחום החונכות היא קריטית לקידום המערכת ולשיפורה ,בהיותה מסייעת להתנהלות מקצועית חינוכית ,המצריכה רפלקציה וחשיבה ביקורתית מתמדת .הלימודים בתהליך הכשרה זה יתמקדו במודלים שונים לחונכות והדרכה בהיבטים מערכתיים -קבוצתיים מתחום הייעוץ הארגוני והתנסות בחונכות כתהליך דינמי. כל זאת תוך כדי קישור בין הידע הפרקטי לידע תיאורטי ומחקרי וליווי אישי וקבוצתי של ההתנסות.

* לצורך השלמת הדרישות למעבר דרגה בכל הרמות יש ללמוד קורסים נוספים בהיקף 90 שעות, המוכר לאופק חדש בתחום המקצועי של המורה. סה"כ השעות לכל דרגה- 210


קישור לאתר משרד החינוך /אופק חדש 

לדף ראשי התפתחות מקצועית אופק חדש