ועדת סטטוס

חברי הועדה

• יו"ר הועדה - מרכז התכנית הרלוונטי לדיון
• ראש הקמפוס
• בדיון על תואר ראשון - דיקאן לימודים לתואר ראשון
• בדיון על תואר שני - ראש בית הספר לתואר שני
• דיקאן סטודנטים
• יועץ לימודים
• גורם רלוונטי למקרה הנדון
• מרכז הועדה

ועדת ערער

• פרופ' יובל סיני - נשיא המכללה
• מר יניב דוד - מנהל הקמפוס
• פרופ' ישראל ריץ' - יו"ר מועצה אקדמית

תפקידי הועדה

לדון בבקשות אקדמיות ייחודיות של סטודנטים, בנושאים כגון: בחינות, עבודות, פטור, היעדרויות משיעורים, הכרה בלימודים קודמים.
נוהל הגשת בקשה לועדת סטטוס
 
• התלמיד יגיש את בקשתו לועדה בכתב, על גבי הטופס שיועד לכך, למרכז הועדה.
• החלטת הועדה תישלח לתלמיד בכתב עם הוראות אופרטיביות ועם תוקף לביצוע ההחלטה.
• ערעור על החלטת ועדת סטטוס ניתן להגיש עד 60 יום מקבלתה.