יחידה ללימודים דיגיטליים

בן חמו אהרון
ראש יחידה ללימודים דיגיטליים
טלפון:
08-9485625
כתובת דוא"ל:
aharon@orot.ac.il
מוזס משה
תמיכה במודל
טלפון:
08-9485619
כתובת דוא"ל:
moshem@orot.ac.il