יחידות מינהל - יחידת תפעול

 


שם ותפקיד התקשרות      טלפון     תמונה

רונן דראב

מנהל תפעול תשתיות ובינוי

  ronend@orot.ac.il 052-8990508  
עדנה הוך
תפעול
ednahc@orot.ac.il 03-9061201  

איציק דורני 

תפעול -קמפוס רחובות 

itzik@orot.ac.il 08-9485624  

יוגב אליעזר

תפעול - קמפוס אלקנה

eliezery@orot.ac.il 052-7994159  


מדמוני יאיר

תפעול - קמפוס אלקנה

  052-6071676  

חזרה ליחידות מינהל