יחידות מינהל - מינהל תלמידים

התקשרות עם מינהל תלמידים

ימים ושעות פעילות  
א-ה 8:00-16:00

 

שם ותפקיד התקשרות      טלפון     תמונה

ברודמן עדיאל

ראש מינהל תלמידים

adiel@orot.ac.il 03-9061210  

 טרי צילה

ראש מזכירות תלמידים-קמפוס רחובות

tsila@orot.ac.il 08-9485675  

 כץ יעל

ראש מזכירות תלמידים-קמפוס אלקנה 

yaelkatz@orot.ac.il 03-9061333  

קאפח הרב יוחנן 

רווחת הסטודנט -קמפוס רחובות 

ykapah@orot.ac.il 08-9485619  

צורן עמליה

 ספרייה- קמפוס אלקנה

tsoran@orot.ac.il 03-9061218  

 צ'יסמדיה יהודית

ספרייה -קמפוס רחובות 

judith-z@orot.ac.il 08-9485683  

 צפתי מיכאל

מרפ"ד -קמפוס רחובות 

michaels@orot.ac.il 08-9485629  

 טבת מירית

למידה מרחוק (moodle)- קמפוס אלקנה

mirit@orot.ac.il 03-9061344  

הרב אביב יוני 

למידה מרחוק (moodle)- קמפוס רחובות

yaviv@orot.ac.il 08-9485620  

חזרה ליחידות מינהל