ייעוץ חינוכי - נשים - קמפוס אלקנה

תואר שני בייעוץ חינוכי
פרופ' ישראל ריץ'
ראש התוכנית
כתובת דוא"ל:
israel@orot.ac.il

מטרת התכנית
היועץ החינוכי אחראי על התפתחות האישית והבריאות הנפשית של התלמיד ועוסק גם בתחושת המסוגלות שלו, בהצלחתו בלימודים ובהכנתו לחיים. עליו לטפל בבעיות ולעסוק במניעה ובמיטביות. היועץ החינוכי מסייע לפונים אליו בקבלת החלטות, באיסוף מידע רלוונטי, בשיקול אפשרויות וחלופות שונות, ובביצועם. היועץ החינוכי מסייע בניהול קונפליקטים מערכתיים, בין-אישיים ותוך-אישיים. כחלק עיקרי מצוות בית הספר היועץ מסייע לתלמיד הפרטי, למערכת הבית ספרית, המשפחתית והקהילתית, ועוסק גם בעבודת הצוות הבין-מקצועי והבית ספרי.

קורסים
התכנית כוללת לימודים תאורטיים, סדנאות לפיתוח מיומנויות מקצועיות ולפיתוח אישיות היועץ, והתנסות מעשית בליווי פרקטיקום. התכנית כוללת תכנים ייחודיים, כגון טיפול נרטיבי, אימון בייעוץ, ייעוץ בשיטת אמגו, העשרת חיי נישואין, המתבגר הדתי ועוד. התכנית מחייבת התנסות בייעוץ.
דגש מיוחד ניתן על סוגיות ייעוציות במגזר הדתי.
התכנית מאופיינת באקלים מיטבי, קבוצות לומדים מגובשות ויחס הסגל חברי ומשתף, בבחינת "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק".


פרטי התכנית
התכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי היא דו-שנתית (חד-יומית).

בימי א' לנשים בקמפוס אלקנה:

היקף הלימודים 
21 ש"ש (+ עבודה מעשית אישית 5 ש"ש, לא בבית ספר בו מלמדים). 

 
שכר לימוד
100% שכ"ל אוניברסיטאי בכל שנת לימודים. אפשרות לקבלת החזר  שכ"ל ממשרד החינוך לזכאים. תשלום נוסף לחייבים בקורסי השלמה.

תנאי קבלה
תואר ראשון ותעודת הוראה בממוצע ציונים 85, שלוש שנות ניסיון בחינוך ועמידה בוועדת קבלה הכוללת ראיונות.

קורסי השלמה - מועמדים בעלי תואר ראשון שלא מתחומי הייעוץ יחוייבו בקורסי השלמה לאחר עיון בגיליון הציונים.
קורסי השלמה משולבים ביום הלימודים (יום ראשון).
הקורסים: מבוא לייעוץ חינוכי, תהליכי ראיון, זרם דינאמי הומניסטי, זרם קוגנטיבי התנהגותי, תכניות מניעה והתערבות.
 

 

 

ייעוץ חינוכי - קמפוס אלקנה