ליבי במזרח תשפ"א

אי"ה הכנס הבא של ליבי במזרח יתקיים ביום רביעי ט"ז באייר תשפ"א (28 באפריל 2021).

קול קורא

להשתתפות בכנס הבינלאומי החמישי

בנושא:

מעגלי החיים בקהילות ישראל במזרח בעת החדשה

היבטים היסטוריים וחברתיים

 

 

הכנס יעסוק בנושאים:

חברה וקהילה

משפחה ואישות, הורים וילדים

מערכת החינוך (נשים/גברים)

מנהגים ומסורות במועדי השנה

כלכלה ומסחר

טקסי דת, חברה ותרבות

שמחות ואבלות

סגולות ורפואות

 

ציבור החוקרים מוזמן להציע נושא להרצאה אקדמית בעברית, בצירוף תקציר (עד 250 מילים)

הצעות להרצאות ניתן להגיש עד כ"ט בטבת תשפ"א (13 בינואר 2021)

את ההצעות יש לשלוח אל שירי פישר dekan@orot.ac.il

 

חברי הוועדה האקדמית של הכנס:

פרופ' אהרן גימאני

גב' בלהה גליקסברג

פרופ' שמואל טריגנו

ד"ר ראובן מאמו

פרופ' יובל סיני

ד"ר יעל קליין

הרב פרופ' רון קליינמן

פרופ' בן ציון רוזנפלד

הרב ד"ר משה רחימי

פרופ' יוסף ריבלין

ד"ר צבי שטמפפר

 

הכנס יתקיים בהתאם להוראות משרד הבריאות