מבידוד לאינטימיות

בימת עיון

מבידוד לאינטימיות.

ימי הסגר האלה משכיחים מאתנו לפעמים את מה שכולנו יודעים. אנחנו צריכים קשר חברתי, יחד ואהבה.

איך יוצרים קשרים תמיד, ובתוך ימי הבידוד האלה במיוחד.

אתן מוזמנות לבימת עיון של המכללה, שתערך בכ"א כסלו תשפ"א (,7.12).

משעה 10:00 -13:00.

שתעסוק בקשר, שייכות וקירבה.

בתכנית:

10:00 דבר פתיחה הרבנית עידית שילה

ברכות :  הנשיא פרופ' יובל סיני, הרב ד"ר משה רחימי, הרבנית ד"ר חנה קטן.

10:30- שיחה של שירת מלאך יועצת זוגיות- על יצירת קשר אינטימי

11:00 הרבנית ימימה- התקשרות

12:00-: תמונות של קורונה- רחלי מושקוביץ מתיאטרון לחישה בקטעי הצגה על התמודדויות רגשיות בימי הקורונה, בשילוב שיח של אנשי מרכז משפחה.

הרבנית ד"ר  חנה קטן , ד"ר ציפי ריין, הרבנית עידית שילה

הזמנות לזום נשלחו באופן אישי לסטודנטיות

שידור ישיר בדף הפייסבוק של המכללה

מבדידות לאינטימיות