נהלים וסדרי למידה - השלמת חובות

השלמת חובות – חוק ההתיישנות

סטודנטית שלמדה והשלימה את שנות לימודיה אך אינה זכאית לתעודת הוראה ולתואר B.Ed. בגין חובות לימודיים, תוכל להשלים את חובותיה על פי המפורט להלן:
א.    השלמה תוך שנתיים מסיום הלימודים תהיה על פי תכנית הלימודים המקורית של הסטודנטית.
ב.    ההשלמה  לאחר  שנתיים  ועד  שש  שנים  מסיום  הלימודים תהיה על פי תכנית לימודים שתיבנה על ידי המכללה, בהתייחס לחובות הקבלה, ללימודים ולדרישות העכשוויות של המכללה.
ג.    חזרה ללימודים לאחר שש שנים תיחשב כפנייה חדשה לקבלה למכללה, הטעונה הסכמת המכללה ועמידה בתכנית לימודים שתיקבע על ידי המכללה (כולל אפשרות להכרה בלימודים קודמים).

בכל מקרה, טיפול בחובות לימודיים לאחר שנתיים מתום הלימודים מחייב תשלום נפרד  בהתאם לכמות השעות הנלמדת.

 

חזרה לדף תקנון ונהלים

דף הבית - קמפוס אלקנה