נהלים וסדרי למידה - התאמות לסטודנטיות יולדות


התאמות לסטודנטיות יולדות
א.    סטודנטית יולדת זכאית להיעדר מהשיעורים עד לשישה שבועות מיום הלידה.
ב.    הסטודנטית אחראית על השלמת החומר שנלמד בכל קורס בתקופת היעדרותה.
ג.    הסטודנטית חייבת בכל המטלות האקדמיות בקורס, מטלה סופית ומטלות ביניים (או מטלה חלופית מתאימה).
ד.    דחיית תאריך הגשת עבודות ומטלות, בתיאום עם המרצה, לתקופה של עד שבעה שבועות מתום תקופת ההיעדרות.
ה.    סטודנטית יולדת זכאית להיעדר מעבודה מעשית עד ארבעה שבועות.
סך המטלות לסטודנטית יולדת יופחת:
  1.    מסלול על יסודי: 4 שיעורים מודרכים (במקום 5); 6 שיעורים לא מודרכים (7).
  2.    מסלול חינוך מיוחד: 13 פעילויות בשנה ב (15); 17 פעילויות בשנה ג (20).
  3.    מסלול הגיל הרך: 13 פעילויות בשנה ב (15), 13 פעילויות בשנה ג (15).
ו.    אפשרות להיבחן במועדי ג.
ז.    אפשרות הדפסה / צילום חינם של 50 דפים.
ח.    המרצים וראשי ההתמחויות נקראים לסייע לסטודנטית להשלים חומרים מתקופת ההיעדרות.
ט.    סטודנטית בהיריון זכאית לתוספת זמן של 25% מזמן הבחינה.

*    ההתאמות הנ"ל תקפות גם לסטודנטיות עקב טיפולי פוריות, שמירת היריון, אימוץ או קבלת ילד למשמורת/אמנה.
דיקנית הסטודנטיות, הרבנית עידית שילה, תשמש כתובת לכל פנייה שבנדון.

חזרה לדף תקנון ונהלים

דף הבית - קמפוס אלקנה