נהלים וסדרי למידה - התנדבות

התנדבות ומעורבות חברתית
בהתאם להחלטת המל"ג המכללה מעניקה נקודות זכות לסטודנטיות עבור השתתפות משמעותית בהתנדבות ובשירות לציבור ללא תמורה.
א.   90 שעות התנדבות יזכו בשתי נקודות זכות (פעם אחת במהלך הלימודים לתואר).
ב.   יש למלא את מכסת כל 90 השעות במהלך שנה אחת ואין תמורה עבור חלק מהשעות.
ג.   כל התנדבות כפופה לאישור מראש של דיקנית הסטודנטיות.
ד.   המתנדבת תחתום על טופס התחייבות ותדווח על מקום, אופי והיקף ההתנדבות.
ה.   התנדבות במסגרת המשפחה הגרעינית אינה נכללת במסגרת זו.

 

חזרה לדף תקנון ונהלים

 

דף הבית - קמפוס אלקנה