נהלים וסדרי למידה - לקויות למידה

סטודנטיות בעלות לקויות למידה
סטודנטיות בעלות לקויות למידה המבקשות התייחסות לקשייהן במהלך הלימודים צריכות להצהיר על הקושי עם הרשמתן במזכירות הרישום. סטודנטיות שיש ברשותן אבחון קודם מתבקשות להביאו לריאיון הקבלה ללימודים. ההמלצות שניתנו באבחון קודם אינן מחייבות במלואן את המכללה.

חזרה לדף תקנון ונהלים

דף הבית - קמפוס אלקנה