נהלים וסדרי למידה - מידע כללי

מידע כללי
א. מחובתה של כל סטודנטית להתעדכן בלוחות המודעות בקמפוס, באפליקציה, באתר המכללה באינטרנט ובאתר המידע האישי לסטודנטית.
ב. מידע אודות המערכת האישית, גיליון הציונים, מועדי הבחינות והכרטיס האישי בגזברות ניתן לקבל באתר המכללה במערכת מידע לסטודנט ובאפליקציה .
ג. הודעה על ביטול שיעור או שינוי בכיתת הלימוד תפורסם במערכת המידע באינטרנט ובאפליקציה SMS. שיעור שבוטל אינו מבטל את השיעורים הבאים אחריו.

משרד החינוך מבקש ליידע את כל מי שיחל את לימודיו לתעודת הוראה (עם או בלי תואר) משנת הלימודים תשע"ז ואילך, כי- בכוונתו לחייב כחלק מהליך הקבלה לעבודה (לאחר סיום תקופת ההתמחות) במוסד חינוך רשמי (מוסד חינוך בו משרד החינוך הוא המעסיק של עובדי ההוראה)  את עובד ההוראה שיבקש להשתבץ במוסד חינוך רשמי לעבור בחינות קבלה  מעבר לדרישות הקיימות כיום- תואר אקדמי, תעודת הוראה וחובת התמחות בהוראה (סטאז') הנהוגה כיום. למען הסר ספק, הוראה זו תחול רק על מי שיבקש להתקבל לעבודה במוסד חינוך רשמי ואינו מהווה חלק מהתנאים לקבלת רשיון לעיסוק בהוראה. לפיכך, דרישה זו אינה מחייבת בקבלה לעבודה במוסד חינוך מוכר שאינו רשמי על כל רבדיו.

חזרה לדף תקנון ונהלים

דף הבית - קמפוס אלקנה